Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interakcja człowiek-komputer

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF0-ZI>ICK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interakcja człowiek-komputer
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 5 sem. - informatyka nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka modułu kształcenia obejmuje następujące zagadnienia: klasyfikacja i obszary zastosowania systemów interakcji człowiek-komputer, aspekty psychologiczne i ergonomiczne, wymagania stawiane interfejsom komunikacyjnym człowiek-komputer, zaawansowane koncepcje interakcji i ich podstawowe elementy: wielomodalność, działanie w wirtualnej rzeczywistości, wspomaganie użytkownika, techniki pozyskiwania i interpretowania danych o akcji człowieka, przegląd rozwiązań układów peryferyjnych, wybrane metody i narzędzia programowe przetwarzania i rozpoznawania obrazów, tworzenia wirtualnego otoczenia 3D i postaci 3D, komunikacji z użyciem mowy, zgodność z typowymi zachowaniami i reakcjami ludzi, GUI dla urządzeń mobilnych i wbudowanych, interfejsy przyjazne dla osób niepełnosprawnych, analiza praktycznych zasad projektowania interfejsu, trendy rozwojowe.

Treści kształcenia

- Klasyfikacja i obszary zastosowania systemów interakcji człowiek-komputer.

- Percepcja i przetwarzanie informacji u człowieka.

- Użyteczność, standardy ergonomiczne i wskazówki praktyczne, metodologie projektowania interfejsu użytkownika.

- GUI dla urządzeń mobilnych i wbudowanych, interakcja człowiek - komputer w aplikacjach internetowych.

- Zaawansowane koncepcje interakcji.

- Techniki pozyskiwania i interpretowania danych o akcji człowieka.

- Wybrane metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów.

- Przegląd rozwiązań układów peryferyjnych.

- Przegląd technik i narzędzi programowych do generowania interaktywnych animacji 3D: biblioteki graficzne, silniki graficzne i silniki gier, techniki generowania trójwymiarowych modeli i animacji 3D. Integracja modeli i animacji z silnikami graficznymi.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Kasperski - Projektowanie stron WWW: użyteczność w praktyce - Helion. - 2008

W. Malina, M. Szwoch - Podstawy projektowania interfejsów użytkownika - Helion. - 2018

J. Levy - Strategia UX: jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku - Helion. - 2017

J. Tidwell - Projektowanie interfejsów: sprawdzone wzorce projektowe - Helion. - 2012

M. Wysocki, J. Marnik, T. Kapuściński - Wizja komputerowa - materiały pomocnicze - Ofic. Wydaw. Politech. Rzesz. - 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

S. Krug - Przetestuj ją sam: o funkcjonalności stron internetowych - Helion. - 2010

J. Nielsen - Funkcjonalność aplikacji mobilnych: nowoczesne standardy UX i UI - Helion. - 2013

J. Nielsen, M. Tahir - Funkcjonalność stron WWW: 50 witryn bez sekretów - Helion. - 2006

M. Wysocki, J. Marnik, T. Kapuściński - Wizja komputerowa - materiały pomocnicze - Ofic. Wydawn. Politechn. Rzesz.. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

A. Borucki - User Interface in contemporary ergonomics: monograph - Publishing House of Poznan University of Technology. - 2009

D. Norman - Wzornictwo i emocje - Wydaw. Arkady. - 2015

Literatura uzupełniająca

- The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed. - https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
tłumaczy techniki integracji programów do tworzenia modeli graficznych i silników graficznych wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa
tłumaczy zasady projektowania interfejsów użytkownika wynikające z przyjętych norm i standardówwykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny
tłumaczy poznane algorytmy i narzędzia przetwarzania obrazówwykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa
tłumaczy zasady projektowania interfejsów użytkownika wynikające ze sposobu przetwarzania informacji przez człowiekawykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
tłumaczy techniki integracji programów do tworzenia modeli graficznych i silników graficznych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również tworzy proste animacje szkieletowe i modele 3dnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również integruje modele i animacje szkieletowe z silnikiem graficznym
tłumaczy zasady projektowania poprawnych interfejsów użytkownikanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ocenia interfejs użytkownika wybranej aplikacji wskazując jego zalety i wadynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również projektuje interfejs użytkownika zgodny z poznanymi zasadami i normami
tłumaczy poznane algorytmy i narzędzia przetwarzania obrazównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również korzysta z poznanych algorytmów i narzędzi przetwarzania obrazównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również proponuje metody przetwarzania obrazów do rozwiązania wybranego problemu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kapuściński, Joanna Marnik, Sławomir Samolej
Prowadzący grup: Tomasz Kapuściński, Joanna Marnik, Sławomir Samolej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kapuściński
Prowadzący grup: Tomasz Kapuściński, Joanna Marnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kapuściński, Joanna Marnik
Prowadzący grup: Tomasz Kapuściński, Joanna Marnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kapuściński, Joanna Marnik
Prowadzący grup: Tomasz Kapuściński, Joanna Marnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kapuściński, Joanna Marnik
Prowadzący grup: Tomasz Kapuściński, Joanna Marnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)