Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 6 dni temu

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a dziekanatami) przeprowadzana jest codziennie o godz. 6:00 i 17:00. Proces ten trwa ok 10 min. - w tym czasie serwis jest zamknięty.

Stypendium ministra dla studentów

Informujemy, że w terminie od 5 do 12 października 2022 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium ministra.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow/stypendium-ministra

Stypendium rektora dla studentów/doktorantów - semestr zimowy 2022/2023

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium rektora na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023:

Harmonogram Inauguracji Wydziałowych - rok akademicki 2022/2023

Zaświadczenie o wysokości dochodów

Możliwość dołączenia zaświadczenia o wysokości dochodów w formie elektronicznej.

Od lipca 2022 r. można uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodów w formie elektronicznej, niezbędne przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego. Zaświadczenie można pobrać logując się na stronę www.podatki.gov.pl.

W e-Urzędzie Skarbowym należy pobrać zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU). Pobrany plik należy dołączyć w trakcie wypełniania w systemie USOSweb „Oświadczenia o dochodach” oraz wydrukować i dołączyć do składanego wniosku (wydruk zaświadczenia jest niezbędny do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu o dochodach).

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023 istnieje możliwość dołączenia jednej z poniżej wymienionych form zaświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów za rok 2021:

  • w formie elektronicznej - pobrany plik pdf należy dołączyć w wypełnianym „Oświadczeniu do dochodach” (Ekran 6A) w systemie USOSweb oraz wydrukować i dołączyć do składanego wniosku,
    lub
  • w formie dokumentu papierowego wydanego przez Urząd Skarbowy, dołączony wyłącznie w formie papierowej do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Biuro Pomocy Materialnej dla Studentów

Świadczenia na semestr zimowy 2022/23

Świadczenia dla studentów/doktorantów oraz osób przyjętych na pierwszy rok studiów - semestr zimowy 2022/2023

Informujemy, że od dnia 1 września 2022 r. do 14 października 2022 r. dla studentów/doktorantów Politechniki Rzeszowskiej oraz dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 ubiegających się o świadczenia na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 zostanie udostępniony w systemie USOSweb moduł składania wniosków o przyznanie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wypełnione w systemie USOSweb wnioski należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć lub wysłać pocztą/kurierem do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów, budynek „J”, pokój 101, 102 lub 118.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow/stypendium-socjalne--stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-i-zapomoga/stypendium-socjalne--stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-i-zapomoga-rok-akad-2022-23

Biuro Pomocy Materialnej dla Studentów

Konto w Microsoft Teams - problem z logowaniem

Na stronie HelpDesk (FAQ \ Studenci \ E-learnig i kształcenie zdalne): https://helpdesk.prz.edu.pl/faq/studenci/e-learnig-i-ksztalcenie-zdalne
dostępne są wskazówki dotyczące aplikacji MS Teams, w tym m.in. zakładania konta, resetowania hasła itp.

Wszystkie czynności są zautomatyzowane, możliwe do samodzielnego przeprowadzenia całodobowo. Warunkiem powodzenia jest postępowanie wg. instrukcji, gdyż procesy te są wieloetapowe.

mLegitymacja dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą korzystać z elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji, czyli mLegitymacji. mLegitymacja studencka działa jak tradycyjny dokument, m.in. ułatwi studentom korzystanie z ustawowych zniżek, np. w komunikacji publicznej.

O mLegitymację mogą się ubiegać studenci, którzy: posiadają status aktywnego studenta, posiadają numer PESEL oraz mają ważną legitymację studencką (ELS). Niezbędne jest także zainstalowanie na telefonie aplikacji mObywatel. Zamówienie, przedłużenie ważności oraz unieważnienie mLegitymacji studenckiej jest możliwe za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS lub na stronie DLA STUDENTÓW > mLegitymacja.

Pokazując mLegitymację na ekranie urządzenia mobilnego, można potwierdzić status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu, który nadal jest podstawą do wydania mLegitymacji. Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, a wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

Mobilny USOS Politechniki Rzeszowskiej

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej do korzystania z aplikacji Mobilny USOS oferującej przydatne funkcjonalności systemu USOS. Aplikacja jest bezpłatna i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Szczegółowe informacje o aplikacji: DLA WSZYSTKICH > Mobilny USOS.

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)