Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Mapa budynków jednostki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Na poniższej mapce zaznaczone zostały niektóre budynki wybranej jednostki oraz jej podjednostek. Kliknij na czerwoną ikonę na mapce, aby zobaczyć jej opis. Kliknij i pociągnij mapkę, aby ją przesunąć. Użyj kółka myszki, aby ją powiększyć lub zmniejszyć.
UWAGA. Nie wszystkie budynki zostały oznaczone na mapce. Pełną listę budynków znajdziesz pod mapką.

Lista budynków

Budynek Adres Na mapie?
Budynek V - Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne PRz
Rektor
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Wydział Chemiczny
Centrum Języków Obcych
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Katedra Analizy Nieliniowej
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Awioniki i Sterowania
Wydział Zarządzania
Powstańców W-wy 12, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek K - Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji
Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej
Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód
Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Katedra Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa
Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Wydział Chemiczny
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Al.Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek M - Główna Stacja Rozdzielcza
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Poznańska 2A, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek P - Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Katedra Budownictwa Ogólnego
Katedra Dróg i Mostów
Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji
Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
Katedra Konstrukcji Budowlanych
Katedra Mechaniki Konstrukcji
Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Wydział Zarządzania
Poznańska 2, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek W - Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Katedra Dróg i Mostów
Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji
Katedra Konstrukcji Budowlanych
Poznańska brak, 35-939 Rzeszów TAK
Inkubator Przedsiębiorczości - Laboratorium Badawcze dla PRz
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Katedra Mechaniki Konstrukcji
Wydział Chemiczny
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Informatyki i Automatyki
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Poznańska 2 D, 35-959 Rzeszów TAK
Zajęcia zdalne
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Wydział Chemiczny
Centrum Języków Obcych
Centrum Sportu Akademickiego
Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Zarządzania
(adres nieznany) NIE
Arcus
Wydział Chemiczny
(adres nieznany) TAK
Budynek H - Wydział Chemiczny
Wydział Chemiczny
Pracownia Chemii Bioorganicznej
Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii
Katedra Chemii Ogólnej i Elektrochemii
Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki
Zakład Informatyki Chemicznej
Zakład Chemii Organicznej
Katedra Chemii Fizycznej
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Katedra Kompozytów Polimerowych
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Katedra Polimerów i Biopolimerów
Al.Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek OND - Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Albigowej
Wydział Chemiczny
Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki
Zakład Informatyki Chemicznej
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
37-122 Albigowa TAK
Budynek J - Studium Języków Obcych
Centrum Języków Obcych
Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Podkarpacka 1, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek Ł - Centrum Sportu Akademickiego
Centrum Sportu Akademickiego
Poznańska 2A, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek A - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Katedra Podstaw Elektroniki
Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
W.Pola 2, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek AL - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
W.Pola 2, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek B - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
W.Pola 2, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek BC - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
W.Pola 2, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek D - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Informatyki i Automatyki
M.C.Skłodowskiej 8\1, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek E - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Nauki o Materiałach
Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Żwirki i Wigury 2, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek F - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Informatyki i Automatyki
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
M.C.Skłodowskiej 8\2, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 27 - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Zakład Termodynamiki
Katedra Awioniki i Sterowania
Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Zakład Metod Ilościowych
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek WMT - Wydział Mechaniczno-Technologiczny
Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli
Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola TAK
Laboratorium Międzyuczelniane - Inkubator Technologiczny
Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli
Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola TAK
Budynek C - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Nauki o Materiałach
Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
W.Pola 2, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek CL - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Nauki o Materiałach
Żwirki i Wigury 4, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek G - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Nauki o Materiałach
Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
W.Pola 2, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 27 A - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Zakład Termodynamiki
Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 28 - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Zakład Informatyki
Katedra Konstrukcji Maszyn
Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Zakład Metod Ilościowych
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 28/30 B - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Konstrukcji Maszyn
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 29 - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Zakład Informatyki
Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Katedra Przeróbki Plastycznej
Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Wydział Zarządzania
Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Zakład Metod Ilościowych
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 29 B - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Przeróbki Plastycznej
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 30 - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 30 A- Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 31 - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Zakład Termodynamiki
Zakład Informatyki
Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Katedra Przeróbki Plastycznej
Wydział Zarządzania
Zakład Marketingu
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 32 - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek L 33 - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Zakład Termodynamiki
Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Powst. Warszawy 8, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek OBZ - Międzyuczelniane Wielofunkcyjne Lotnicze Laboratorium Naukowo-Badawcze
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
38-600 Bezmiechowa Górna TAK
Pratt & Whitney Rzeszów S.A.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
(adres nieznany) TAK
Budynek O - Obiekt Stołówki Studenckiej
Wydział Zarządzania
Akademicka 8, 35-082 Rzeszów TAK
Budynek S - Zespół Sal Wykładowych
Wydział Zarządzania
Powstańców W-wy 10, 35-959 Rzeszów TAK