Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

finanse i rachunkowość, st. I-go stopnia (lic.)

Informacje o programie studiów

Kod: ZF-DL
Nazwa: finanse i rachunkowość, st. I-go stopnia (lic.)
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania: 3-letnie (6 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: finanse i rachunkowość
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
finanse i rachunkowość rachunkowość i podatki
finanse i rachunkowość bankowość i rynki kapitałowe
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Zarządzania (od 1992/93-L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych w uchwale Senatu Uczelni w sprawie „Warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia” podejmowanej przez Senat Politechniki Rzeszowskiej na dany rok akademicki.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat
licencjat
licencjat
licencjat
licencjat
licencjat
licencjat
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych.

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)