Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

finanse i rachunkowość, st. II-go stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ZFP-DU
Nazwa: finanse i rachunkowość, st. II-go stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: finanse i rachunkowość
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
finanse i rachunkowość rachunkowość i controlling
finanse i rachunkowość finanse przedsiębiorstw i instytucji
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Zarządzania (od 1992/93-L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie ocen końcowych z dyplomu ukończenia studiów wyższych - uchwała Senatu Uczelni w sprawie „Warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia” podejmowana przez Senat Politechniki Rzeszowskiej na dany rok akademicki.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister
magister
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)