Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne technologie budowlane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA/A-DU>WTB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne technologie budowlane
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami w zakresie realizacji i modernizacji obiektów budowlanych. Stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych we współczesnych obiektach budowlanych.

Treści kształcenia

- Technologiczne rozwiązania ścienne i stropowe. Technologiczne rozwiązania dachowe i tarasowe. Nowoczesne elewacje. Posadzki, podłoża i izolacje budowlane. Naprawa elementów budowlanych i osuszanie murów. Przeszklenia ścienne strukturalne. Systemy helioenergetyczne w zastosowaniach architektonicznych. Rozwiązania instalacyjne.

- Wykonanie analizy projektowej przykładowych obiektów budowlanych wykorzystujących współczesne materiały i technologie.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Mielczarek Zbigniew - Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym - Arkady. - 2009

Lichołai Lech red., praca zbiorowa - Budownictwo Ogólne. Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowania - Arkady. - 2008

Stefańczyk Bogusław - Budownictwo Ogólne, tom I, Materiały i wyroby budowlane - Arkady, Warszawa . - 2005

Przemysław Markiewicz - Kształtowanie architektury - ARCHIi-PLUS, Kraków. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Lichołai Lech - Budownictwo Ogólne. Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowania - Arkady. - 2008

Przemysław Markiewicz - Budownictwo ogólne dla architektów - ARCHI-PLUS, Kraków. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę z zakresu stosowania najnowszych materiałów i  technologii stosowanych w projektowaniu architektonicznym.wykładzaliczenie w formie odpowiedzi ustnej
Umie projektować obiekty architektoniczne stosując współczesne, nowoczesne materiały i technologie budowlane.ćwiczenia techniczneprojekt koncepcyjny budynku wykonanego w odpowiedniej technologii

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu stosowania najnowszych materiałów i  technologii stosowanych w projektowaniu architektonicznym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować różne warianty nowoczesnych materiałów i technologii budowlanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie projektować złożone obiekty architektoniczne przy wykorzystaniu najnowocześniejszych materiałów i technologii budowlanych
Umie projektować obiekty architektoniczne stosując współczesne, nowoczesne materiały i technologie budowlane.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania projektowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie przeanalizować i zweryfikować poprawność wykonania projektu architektonicznego pod względem zastosowanych materiałów i technologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)