Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Energooszczędność w architekturze i urbanistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DI>EWAIU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Energooszczędność w architekturze i urbanistyce
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 5 sem. - architektura i urbanistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Współczesna architektura potrzebuje nowych rozwiązań technologicznych będących niezbędnym czynnikiem do projektowania nowoczesnych budynków.

Projektowe wkomponowanie systemów helioenergetycznych przynosi korzyści związane ze zmniejszeniem zużycia tradycyjnych nośników energetycznych oraz przyczynia się do poprawy estetyki budynku.

Dzięki znajomości nowoczesnych technologii student ma możliwość wykorzystania do projektowania nie tylko rozwiązań systemowych, ale również nietypowych rozwiązań nadających indywidualny, niepowtarzalny charakter obiektu. W ramach modułu istnieją treści do wyboru: wybór elementu, zjawiska lub lokalizacji wykorzystywanych w projekcie

Treści kształcenia

- Zasady projektowania budynków energooszczędnych, kształtowania bryły budynku energooszczędnego oraz otoczenia budynku ze względu na jego energooszczędność.

- Strefowanie temperaturowe układu funkcjonalnego w budynku.

- Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie i architekturze.

- Scentralizowane i indywidualne systemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

- Wykorzystanie w budynkach energii promieniowania słonecznego, energii wiatru,energii geotermalnej oraz energii wody.

- Budownictwo pasywne.

- Ograniczenie strat ciepła z budynku oraz składniki bilansu cieplnego budynków

.

- Zapoznanie z praktycznymi sposobami zastosowania energooszczędnych technologii i materiałów w kształtowaniu współczesnych budynków.

- Wykonywanie ćwiczeń projektowych dotyczących właściwego rozwiązania funkcjonalo-technologicznego budynku energooszczędnego w nawiązaniu do otoczenia oraz uwzględnienia możliwości zastosowania systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w architekturze i urbanistyce.   

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Piotr Klemm - red. - Budownictwo Ogólne, tom II, Fizyka budowli - Arkady . - 2005

Lichołai Lech - red. - Budownictwo Ogólne, tom III, Elemeny budynków, podstawy projektowania - Arkady. - 2008

Celadon W. - Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej - Politechnika Krakowska. - 2004

Komar B., Tymkiewicz J. - Elewacje budynków biurowych. Funkcja, forma, percepcja - Politechnika Śląska. - 2006

Mikoś J. - Budownictwo ekologiczne - Politechnika Śląska, Gliwice. - 2000

Lisik A. - Odnawialne źródła energii w architekturze - Politechnika Śląska, Gliwice. - 1995

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pluta Z. - Słoneczne instalacje energetyczne - Politechnika Warszawska, Warszawa . - 2003

Lewandowski W. - Proekologiczne źródła energii odnawialnej - WNT Warszawa. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe zasady projektowania budynku o niskim zużyciu energii oraz otoczenia urbanistycznego ze względu na jego energooszczędność. Zna możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie i architekturze. wykładkolokwium
Potrafi zaprojektować budynek energooszczędny z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. projektyoddanie wykonanego prawidłowo projektu według indywidualnych założeń
Potrafi przeprowadzić analizę budynku w zakresie jego charakterystyki cieplnej oraz obliczyć efektywność stosowanych rozwiązań helioenergetycznych.projektyoddanie wykonanego prawidłowo projektu według indywidualnych założeń
Potrafi samodzielnie formułować opinie, ma świadomość konieczności samokształcenia.projektyoddanie wykonanego prawidłowo projektu według indywidualnych założeń

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe zasady projektowania budynku o niskim zużyciu energii oraz otoczenia urbanistycznego ze względu na jego energooszczędność. Zna możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie i architekturze. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi właściwie dobrać materiały i technologie energooszczędne nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie zastosować rozwiązania helioenergetyczne
Potrafi zaprojektować budynek energooszczędny z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować budynek energooszczędny o bardziej zaawansowanej formie architektonicznej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie kompleksowo zaprojektować budynek energooszczędny o bardziej zaawansowanej formie architektonicznej z wykorzystaniem rożnych niekonwencjonalnych źródeł energii.
Potrafi przeprowadzić analizę budynku w zakresie jego charakterystyki cieplnej oraz obliczyć efektywność stosowanych rozwiązań helioenergetycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przeprowadzić analizę budynku o bardziej zaawansowanej formie architektonicznej, w zakresie jego charakterystyki cieplnej oraz obliczyć efektywność stosowanych rozwiązań helioenergetycznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę budynku o bardziej zaawansowanej formie architektonicznej, w zakresie jego charakterystyki cieplnej oraz obliczyć efektywność stosowanych rozwiązań helioenergetycznych.
Potrafi samodzielnie formułować opinie, ma świadomość konieczności samokształcenia.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Lech Lichołai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai, Michał Musiał
Prowadzący grup: Lech Lichołai, Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Lech Lichołai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)