Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje budowlane II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DI>KB2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje budowlane II
Jednostka: Katedra Konstrukcji Budowlanych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - architektura i urbanistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Konstrukcje metalowe: historia budownictwa stalowego, stal i aluminium jako materiały konstrukcyjne, wyroby i produkty stalowe, połączenia i łączniki, filozofia projektowania konstrukcji, stateczność ogólna i miejscowa, stany graniczne, realizacje obiektów budownictwa metalowego,

Konstrukcje żelbetowe: historia budownictwa betonowego, klasy betonu i stali zbrojeniowej, płyty, belki słupy żelbetowe, zasady obliczania i konstruowania,

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe: idea pracy i obliczanie, realizacje konstrukcji zespolonych: płyty, belki, słupy,

Układy nośne budynków: posadowienie budynków, stropy stosowane w budynkach, kratownice dachowe, układy stężające budynków, hale i wiaty stalowe i żelbetowe, zabezpieczenie p/pożarowe budynków. W ramach modułu istnieją treści do wyboru: wybór elementu, zjawiska lub lokalizacji wykorzystywanych w projekcie

Treści kształcenia

- Konstrukcje metalowe: historia budownictwa stalowego, stal i aluminium jako materiały konstrukcyjne, wyroby i produkty stalowe, połączenia i łączniki, filozofia projektowania konstrukcji, stateczność ogólna i miejscowa, stany graniczne, realizacje obiektów budownictwa metalowego,

- Konstrukcje żelbetowe: historia budownictwa betonowego, klasy betonu i stali zbrojeniowej, płyty, belki słupy żelbetowe, zasady obliczania i konstruowania,

- Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe: idea pracy i obliczanie, realizacje konstrukcji zespolonych: płyty, belki, słupy,

- Układy nośne budynków: posadowienie budynków, stropy stosowane w budynkach, kratownice dachowe, układy stężające budynków, zabezpieczenie p/pożarowe budynków.

- Sprawdzenie stanów granicznych stalowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych: płyt, belek, rygli, słupów, kratownic.

- Hale i wiaty stalowe i żelbetowe,

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bródka J., Kozłowski A. - Stalowe budynki szkieletowe - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2003

Praca zbiorowa - Budownictwo ogólne. Tom III, IV i V. Arkady, 2009. - Arkady, Warszawa. - 2009

Prace zbiorowa - - Budownictwo ogólne. Tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według Eurokodów z przykład - Arkady. - 2010

K. Borusewicz: - Konstrukcje budowlane dla architektów. - Arkady. . - 1978.

T. Kolendowicz: - Mechanika budowli dla architektów. - Arkady. - 1977

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kapela M., Sieczkowski J.: - Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych. , 2003. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2003

S. Pyrak, J. Tatar: - Konstrukcje z betonu; cz. I i II. - WSziP. Warszawa. . - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Kucharczuk W., Ladocha. - Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków - Arkady. - 2007

Literatura uzupełniająca

Bródka j., Goczek J. - Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich - Skrypt Politechniki Łódzkiej. - 1994

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznegowykładzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna
B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanychwykładzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna
B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczneprojekt indywidualnyprezentacja projektu
B.U4. potrafi opracować rozwiązania poszczególnych ustrojów i elementów budynków pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i materiałowymprojekt indywidualnyprezentacja projektu
B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznychprojekt indywidualnyprezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi zidentyfikować i ogólnie zakwalifikować obiekty budownictwa kubaturowego o konstrukcji stalowej, żelbetowej i zespolonej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw omawianych zagadnieńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia, podstawy teoretyczne i biegle posługuje się modelami obliczeniowymi
Potrafi dobrać układ grawitacyjny w budynku wielokondygnacyjnym o konstrukcji stalowej lub żelbetowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw omawianych zagadnieńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia, podstawy teoretyczne i biegle posługuje się modelami obliczeniowymi
Potrafi zestawić obciążenia i ich normowe kombinacjenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw omawianych zagadnieńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia, podstawy teoretyczne i biegle posługuje się modelami obliczeniowymi
Wykonuje analizę statyczną i sprawdzenie stanów granicznych podstawowych elementów konstrukcyjnych stropów: płyt, belek, podciągów, słupów i kratownicy dachowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw omawianych zagadnieńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia, podstawy teoretyczne i biegle posługuje się modelami obliczeniowymi
Potrafi zidentyfikować i ocenić rolę konstrukcyjną elementów budynku, jak: fundamentów, ścian, stropów, nadproży, konstrukcji dachowych, celowość stosowania dylatacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw omawianych zagadnieńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia, podstawy teoretyczne i biegle posługuje się modelami obliczeniowymi
Potrafi ocenić i oszacować obciążenia oraz główne elementy konstrukcyjne budynków halowych stalowych i żelbetowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw omawianych zagadnieńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia, podstawy teoretyczne i biegle posługuje się modelami obliczeniowymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Edyta Bernatowska, Wiesław Kubiszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Edyta Bernatowska, Wiesław Kubiszyn, Katarzyna Sieńkowska-Szpetnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn, Damian Nykiel, Angelika Raczak, Kamil Szylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)