Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca dyplomowa projekt inżynierski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DI>PDPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa projekt inżynierski
Jednostka: Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Grupy: Przedmioty 7 sem. - architektura i urbanistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 15.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Praca dyplomowa zawiera rozwiązania związane z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi dotyczącymi inżynierskich prac dyplomowych na kierunku architektura i urbanistyka oraz sposobów ich opracowania, prezentacji i dyskusji.

Treści kształcenia

- W oparciu o swój własny temat student wykonuje następujące działania: opracowuje kwerendę literaturową, część teoretyczną pracy

- Student tworzy program funkcjonalno-użytkowy

- Student tworzy modele bryłowe albo koncepcje przestrzenne

- Student wybiera odpowiednie rozwiązanie, rozwija je jako projekt architektoniczny bądź urbanistyczny

- Student opracowuje formę techniczną projektu

- Student przygotowuje prezentację końcową

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Zenderowski R., - Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne - . - 2007

Publikacje naukowe

M. Kłos - Podstawy teorii sprężystości i plastyczności - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. - 2021

M. Kłos - Nośność graniczna układów prętowych - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2019

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna normy i wytyczne projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiegoprojekt indywidualnyprezentacja projektu, referat ustny
Zna zasady wykonywania rozwiązań funkcjonalnych różnych obiektów, a także potrafi wykorzystać tę wiedzę do praktycznego rozwiązywania zadań inżynierskich.projekt indywidualnyprezentacja projektu, referat ustny
Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu i innych źródeł do wyszukiwania informacji. projekt indywidualnyprezentacja projektu, referat ustny
Potrafi prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera architekta. Przekazuje informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. Ma głęboką świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.projekt indywidualnyprezentacja projektu, referat ustny
Zna podstawowe technologie budowlane oraz zasady kształtowania funkcji budynków, potrafi prawidłowo usytuować budynek na działce budowlanej.projekt indywidualnyprezentacja projektu, referat ustny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna normy i wytyczne projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim
Zna zasady wykonywania rozwiązań funkcjonalnych różnych obiektów, a także potrafi wykorzystać tę wiedzę do praktycznego rozwiązywania zadań inżynierskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim
Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu i innych źródeł do wyszukiwania informacji. Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera architekta. Przekazuje informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. Ma głęboką świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim
Zna podstawowe technologie budowlane oraz zasady kształtowania funkcji budynków, potrafi prawidłowo usytuować budynek na działce budowlanej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Ślęczka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt inżynierski więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt inżynierski więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kłos
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt inżynierski więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kłos
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.