Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i projektowanie architektoniczne - usługi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DI>TiPA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i projektowanie architektoniczne - usługi
Jednostka: Katedra Konserwacji Zabytków
Grupy: Przedmioty 5 sem. - architektura i urbanistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem budynków usługowych z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych ich lokalizacji. Kształcenie bazuje na analizie rozwiązań architektonicznych zastosowanych w istniejących obiektach tego typu. W trakcie zajęć polegających na opracowywaniu własnych projektów budynków usługowych studenci poznają aktualnie obowiązujące normy, warunki techniczne oraz procedury związane z projektowaniem. Ważnym aspektem kształcenia jest nauka metodycznego podejścia do procesu projektowego.

Treści kształcenia

- Miasto jako organizm.

- Elementy struktury miejskiej.

- Znaczenie komunikacji w mieście.

- Budowle usługowe na terenie miejskim i podmiejskim.

- Typy, układy przestrzenne i funkcjonalne.

- Parkingi podziemne w budowlach miejskich.

- Rodzaje rozwiązań technicznych (np. windy), normy i ich znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

- Znaczenie wentylacji, klimatyzacji, filtracji i oczyszczania powietrza w parkingach podziemnych.

- Znaczenie ekonomiczne zastosowania nowych technologii proekologicznych (np. rekuperatorów) w budynkach usługowych (np. w dworcach miejskich).

- Prace przedprojektowe ustalenie warunków i powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

- Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany (faza koncepcji) budynku domu handlowego z parkingiem podziemnym.

- Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany (faza koncepcji) budynku domu handlowego z parkingiem podziemnym - dopracowanie techniczne i konstrukcyjne.

- Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany (faza koncepcji) budynku domu handlowego z parkingiem podziemnym - opracowanie detalu architektonicznego.

- Prace nad projektem - projekt architektoniczno-budowlany (faza koncepcji) budynku domu handlowego z parkingiem podziemnym - opracowanie graficzne projektu i prezentacji projektu.

- Prezentacja projektu przed grupą i dyskusja.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lator S. - Rozwój współczesnej myśli architektonicznej - PWN, Warszawa. - 1985

Niezabitowska E. (red.), Staniszewski Z., Winnicka-Jasłowska D., Sowa J., Boroń W., Niezabitowski A. - Budynek Inteligentny. Tom I, Potrzeby użytkownika, a standart budynku inteligentnego. - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2005

Komar B., Tymkiewicz J. - Elewacje budynków biurowych. Funkcja, forma, percepcja - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2006

Dorosiński W.C., Gasparski W., Wrona S. - Zarys metodyki projektowania - „Arkady”, Warszawa. - 1981

Wiedemann J. - Antoni Gaudi, Ispiration in Architektur und Handwerk - München : Callwey. - 1974

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pachowski J. - Atrium - przestrzeń społeczna w budynku wielofunkcyjnym - Pracownia Projektowa Janusz Pachowski, Izabelin k/Warszawy. - 2002

Michalak H. - Garaże wielostanowiskowe projektowanie i realizacja - Arkady, Warszawa. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Neufert E. - Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego - Arkady, Warszawa . - 2000

Literatura uzupełniająca

Sołtan J - Rozmowy o architekturze - Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa. - 1996

Tatarkiewicz W. - Historia estetyki, t.3 - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2009

Ingarden R. - Przeżycie, dzieło, wartość. - Wydawnictwo Literackie, Kraków. - 1966

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada umiejętności projektowania architektonicznego budynków usługowych oraz ich otoczenia w fazie koncepcji architektonicznej.projekt zespołowy, wykładprezentacja projektu
Posiada wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego budynków usługowych oraz ich otoczenia w fazie koncepcji architektonicznej .wykład, projekt zespołowyprezentacja projektu
Potrafi analizować i oceniać istniejące budynki usługowe pod względem zastosowanych rozwiązań architektonicznych.wykładprezentacja projektu
Potrafi przedstawić rozwiązania projektowe w sposób graficzny i prezentować je przed wybranym gremium używając fachowego słownictwa.projekt zespołowy, wykładprezentacja projektu
Ma świadomość wpływu budynków usługowych na tkankę miejską oraz krajobraz. Ma świadomość roli społecznej architekta.wykładprezentacja projektu
Posiada umiejętność metodycznej organizacji procesu projektowego. Ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności projektowych.projekt zespołowy, wykładprezentacja projektu
Potrafi pracować w zespole projektowym.projekt zespołowy, dyskusja dydaktycznaprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętności projektowania architektonicznego budynków usługowych oraz ich otoczenia w fazie koncepcji architektonicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętności i opanował wiedzę w zakresie większym niż 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętności i opanował wiedzę w zakresie większym niż 90%Projekt prezentuje spójną wizję jakościową w całym zakresie
Posiada wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego budynków usługowych oraz ich otoczenia w fazie koncepcji architektonicznej .nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętności i opanował wiedzę w zakresie większym niż 70%, posiada wiedzę na temat aktualnie stosowanych w projektowaniu budynków usługowych materiałów, technologii i urządzeń technicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętności i opanował wiedzę w zakresie większym niż 90%, posiada wiedzę na temat kierunków rozwoju nowych materiałów, technologii i urządzeń technicznych.
Potrafi analizować i oceniać istniejące budynki usługowe pod względem zastosowanych rozwiązań architektonicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętności i opanował wiedzę w zakresie większym niż 70%, potrafi stopniować i różnicować projekty budynków usługowych pod względem zastosowanych rozwiązań projektowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętności i opanował wiedzę w zakresie większym niż 90%, zna konsekwencje prawne, ekonomiczne, społeczne i inne zastosowanych rozwiązań projektowych.
Potrafi przedstawić rozwiązania projektowe w sposób graficzny i prezentować je przed wybranym gremium używając fachowego słownictwa.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętności i opanował wiedzę w zakresie większym niż 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętności i opanował wiedzę w zakresie większym niż 90%
Ma świadomość wpływu budynków usługowych na tkankę miejską oraz krajobraz. Ma świadomość roli społecznej architekta.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Posiada umiejętność metodycznej organizacji procesu projektowego. Ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności projektowych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi pracować w zespole projektowym.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Pásztor
Prowadzący grup: Peter Pásztor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Pásztor
Prowadzący grup: Peter Pásztor, Bartłomiej Tomkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-26 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Pásztor
Prowadzący grup: Peter Pásztor, Bartłomiej Tomkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Pásztor
Prowadzący grup: Agata Mikrut, Peter Pásztor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Pásztor
Prowadzący grup: Agata Mikrut, Peter Pásztor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Malczewska, Peter Pásztor
Prowadzący grup: Joanna Malczewska, Agata Mikrut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Malczewska
Prowadzący grup: Joanna Malczewska, Agata Mikrut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Malczewska, Agata Mikrut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.