Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB/D/B-ZU>PD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Jednostka: Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Grupy: Przedmioty 4 sem. - budownictwo-drogi i mosty, budowa i utrzymanie dróg nst. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 20.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student realizuje pracę dyplomową podczas ostatnich dwóch semestrów, temat pracy wydawany jest w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowania.

Treści kształcenia

- Przygotowanie pracy magisterskiej w języku polskim oraz krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Korzyński N. - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze., - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. - 2004

Pytkowski M. - Organizacja badań i ocena prac dyplomowych. - PWN Warszawa... - 1985

Literatura do samodzielnego studiowania

Lenar P. - Sekrety skutecznych prezenatcji multimedialnych. - Wydawnictwo Helion.. - 2008

Publikacje naukowe

M. Kłos - Podstawy teorii sprężystości i plastyczności - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. - 2021

M. Kłos - Nośność graniczna układów prętowych - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2019

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma rozszerzoną wiedzą na temat wybranych zagadnień z budownictwaprojekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio)
Ma rozszerzoną wiedzę na temat tendencji rozwojowych w budownictwieprojekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio)
Posiada umiejętności konieczne do opracowania, udokumentowania i przedstawienia zagadnień dotyczących budownictwa.projekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio)
Potrafi przeanalizować i przedstawić najważniejsze tezy swojej pracy oraz omówić uzyskane wyniki podczas egzaminu dyplomowego. projekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio)
Wykazał się umiejętnością przedstawienia wariantowych rozwiązań konkretnego problemu związanego z kierunkiem budownictwoprojekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio)
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz świadomość opiniotwórczej i kulturowej roli społecznej absolwenta wyższej uczelni. projekt indywidualny, obrona pracy magisterskiejprezentacja pracy, sprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma rozszerzoną wiedzą na temat wybranych zagadnień z budownictwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał podczas egzaminu dyplomowego ocenę dobry (4,0)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał podczas egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobry (5,0)
Ma rozszerzoną wiedzę na temat tendencji rozwojowych w budownictwienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał podczas egzaminu dyplomowego ocenę dobry (4,0)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał podczas egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobry (5,0)
Posiada umiejętności konieczne do opracowania, udokumentowania i przedstawienia zagadnień dotyczących budownictwa.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również recenzent i promotor ocenili pracę na dobry (4,0)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również recenzent i promotor ocenili pracę na bardzo dobry (5,0)
Potrafi przeanalizować i przedstawić najważniejsze tezy swojej pracy oraz omówić uzyskane wyniki podczas egzaminu dyplomowego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał podczas prezentacji pracy i obrony ocenę 4,0 (dobry)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał podczas prezentacji pracy i obrony ocenę 5,0 (bardzo dobry)
Wykazał się umiejętnością przedstawienia wariantowych rozwiązań konkretnego problemu związanego z kierunkiem budownictwoCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz świadomość opiniotwórczej i kulturowej roli społecznej absolwenta wyższej uczelni. Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Ślęczka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kłos
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.