Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Energie odnawialne w budownictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB/K/Z-ZU>EOB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Energie odnawialne w budownictwie
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 3 sem. - budownictwo-kons.bud. i inż., budownictwo zrównoważone nst. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie się z zagadnieniami odnawialnych źródeł energii. Poznanie nowoczesnych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii. Poznanie podstaw praktycznego zastosowania i wymiarowania systemów energetycznych w budownictwie.

Treści kształcenia

- Rodzaje źródeł energii, strategia rozwoju sektora energetycznego.

- Charakterystyka poszczególnych źródeł energii odnawialnych, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, energia wody, energia geotermalna, energia biomasy i biogazu.

- Inne rodzaje energii odnawialnych, perspektywy wykorzystania źródeł energii.

- Praktyczne znaczenie zagadnień energetycznych w budownictwie.

- Zastosowanie poszczególnych źródeł energii odnawialnych w różnych obiektach budowlanych, wymiarowanie systemów energetycznych, znajdujących zastosowanie w budownictwie.

- Zagadnienia dotyczące teraźniejszego i przyszłościowego zastosowania energetyki odnawialnej w budownictwie.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lewandowski W.M. - Proekologiczne źródła energii odnawialnej - WNT Warszawa. - 2002

Mikoś J. - Budownictwo ekologiczne - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2000

Smolec W. - Fototermiczna konwersja energii słonecznej - PWN, Warszawa. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Klugmann-Radziemska E. - Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. - 2006

Literatura uzupełniająca

Kotarska K., Kotarski Z. - Ogrzewanie energią słoneczną. Systemy pasywne. - WCziKT, Warszawa. - 1989

Wiśniewski S., Wiśniewski T. - Wymiana ciepła - WNT, Warszawa. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w budownictwie i konieczności stosowania odnawialnych źródeł energii w budownictwie.WykładWeryfikacja wiedzy w formie ustnych odpowiedzi
Ma poszerzoną wiedzę na temat wpływu realizacji odnawialnych źródeł energii na inwestycje budowlane oraz na środowisko.WykładWeryfikacja wiedzy w formie ustnych odpowiedzi
Zna zasady wykorzystania energii z niekonwencjonalnych źródeł i szacowania ich efektywności energetycznej.ćwiczenia przygotowanie i przedstawienie prezentacji wraz z ustnymi odpowiedziami na pytania
Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych i oprogramowania wspomagającego pracę projektanta do wymiarowania systemów energetycznych.ćwiczeniaprzygotowanie i przedstawienie prezentacji wraz z ustnymi odpowiedziami na pytania

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w budownictwie i konieczności stosowania odnawialnych źródeł energii w budownictwie.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Ma poszerzoną wiedzę na temat wpływu realizacji odnawialnych źródeł energii na inwestycje budowlane oraz na środowisko.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma poszerzoną wiedzę na temat wpływu realizacji odnawialnych źródeł energii na inwestycje budowlane oraz na środowisko na poziomie 70-80%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma poszerzoną wiedzę na temat wpływu realizacji odnawialnych źródeł energii na inwestycje budowlane oraz na środowisko na poziomie 90-100%.
Zna zasady wykorzystania energii z niekonwencjonalnych źródeł i szacowania ich efektywności energetycznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi właściwie dobrać systemy energetyczne wykorzystując odnawialne źródła energii.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie dobrać systemy energetyczne wykorzystując odnawialne źródła energii.
Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych i oprogramowania wspomagającego pracę projektanta do wymiarowania systemów energetycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi właściwie dobrać zaawansowane narzędzie specjalistyczne i oprogramowanie wspomagające pracę projektanta do wymiarowania systemów energetycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie dobrać zaawansowane narzędzie specjalistyczne i oprogramowanie wspomagające pracę projektanta do wymiarowania systemów energetycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Lech Lichołai, Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Lech Lichołai, Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Musiał
Prowadzący grup: Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Musiał
Prowadzący grup: Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Musiał
Prowadzący grup: Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.