Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>TechInf1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest to obowiązkowy moduł kształcenia realizowany na I semestrze. Obejmuje 15 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium.

Treści kształcenia

- Zasady pracy w środowisku sieciowym Intranet i Internet. Poczta elektroniczna. Praca i bezpieczeństwo w sieci rozległej. Narzędzia do pracy zdalnej.

- Programy matematyczne do obliczeń inżynierskich

- Arkusz kalkulacyjny w obliczeniach inżynierskich

- Edytor tekstu w zastosowaniach inżynierskich

- Zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji publicznych

- Grafika bitmapowa i wektorowa w zastosowaniach inżynierskich

- MATLAB

- Kolokwia obowiązkowe

- Kolokwia dodatkowe

- Kolokwia poprawkowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Mirosław Dziewoński - OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik - Helion. - 2009

Aleksander Bremer, Mirosław Sławik - ECDL 7 modułów: kompletny kurs - PTI. - 2011

Robin Williams - Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania - Helion. - 1994

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

OOo - LibreOffice 5.x User Guides (PDF) - http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/. - 2017

Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz. - ECDL na skróty - WN PWN. - 2010

Mirosława Kopertowska-Tomczak - Książka ECDL. Arkusze kalkulacyjne - WN PWN. - 2009

Mirosława Kopertowska-Tomczak - Książka ECDL. Bazy danych. - WN PWN. - 2009

Mirosława Kopertowska-Tomczak - Książka ECDL. Przetwarzanie tekstów - WN PWN. - 2009

Komputer Świat Biblioteczka - LibreOffice. Krok po kroku - Ringier Axel Springer Polska. - 2017

Komputer Świat Biblioteczka - GIMP. Naucz się tworzenia grafiki i obróbki zdjęć - Ringier Axel Springer Polska. - 2017

Literatura uzupełniająca

Janusz Marian Nowacki - TEXnologia a typografia. Zasady składu z języku polskim - http://poledyt.amu.edu.pl/download/Janusz%20Nowacki.pdf. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową i rozszerzoną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa pracy w sieci, wykorzystania oprogramowania biurowego, grafiki wektorowej, grafiki bitmapowej, baz danych, oprogramowania matematycznego oraz z zakresu publicznego występowania.wykładkolokwium
Ma podstawowe i rozszerzone umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce inżynierskiej oprogramowania biurowego, tworzenia grafiki inżynierskiej, obsługi baz danych, wykonywania obliczeń w programach matematycznych oraz z zakresu publicznego występowania. laboratoriumobserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań, kolokwium
Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania wiedzy z zakresu technologii informacyjnych.laboratoriumobserwacja wykonawstwa, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową i rozszerzoną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa pracy w sieci, wykorzystania oprogramowania biurowego, grafiki wektorowej, grafiki bitmapowej, baz danych, oprogramowania matematycznego oraz z zakresu publicznego występowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykonywać zadania o podwyższonym stopniu trudności. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykonywać zadania o najwyższym stopniu trudności.
Ma podstawowe i rozszerzone umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce inżynierskiej oprogramowania biurowego, tworzenia grafiki inżynierskiej, obsługi baz danych, wykonywania obliczeń w programach matematycznych oraz z zakresu publicznego występowania. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykonywać zadania o podwyższonym stopniu trudności. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykonywać zadania o najwyższym stopniu trudności.
Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania wiedzy z zakresu technologii informacyjnych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Artur Kurpiel, Grzegorz Piątkowski, Łukasz Szyszka, Barbara Turoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Krzysztof Kołodziej, Kamil Kowalski, Artur Kurpiel, Grzegorz Piątkowski, Filip Puch, Daniel Szynal, Łukasz Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Aleksander Duda, Barbara Markiewicz, Grzegorz Piątkowski, Łukasz Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Aleksander Duda, Michał Jurek, Barbara Markiewicz, Grzegorz Piątkowski, Łukasz Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Natalia Bróż, Michał Jurek, Grzegorz Piątkowski, Mateusz Rajchel, Przemysław Smela, Łukasz Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski
Prowadzący grup: Natalia Bróż, Aleksander Duda, Celina Jagiełowicz-Ryznar, Grzegorz Piątkowski, Mateusz Rajchel, Przemysław Smela, Łukasz Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)