Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BN0-DI>Fiz2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - energetyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Poziom zajęć jest dostosowany do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przeciętnego absolwenta szkoły średniej oraz liczby godzin kontaktowych z fizyki.

Treści kształcenia

- Opis ruchów płaskich. Prędkość średnia i chwilowa, przyspieszenie styczne i dośrodkowe.

- Obliczanie siły wypadkowej, ruch po równi pochyłej, siła tarcia.

Zastosowanie II zasady dynamiki dla bryły sztywnej do przypadków ruchów płaskich.

- Wahadło matematyczne i fizyczne. Obliczanie momentu bezwładności brył sztywnych o wysokim stopniu symetrii.

- Zamiana energii potencjalnej w kinetyczną. Ruch w polu zachowawczym. Prawa Keplera. Przykłady na zastosowanie zasady zachowania pędu.

- Transformacje Lorentza. Czas absolutny, a czas lokalny. Skrócenie Lorentza i dylatacja czasu. Względność zdarzeń.

- Opis pola elektromagnetycznego w próżni i ośrodkach materialnych. Polaryzacja i magnetyzacja. Przewodniki i dielektryki. Diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki.

- Prawo Coulomba, potencjał elektryczny, kondensator plaski. Prawo Ohma, prawo Joule'a-Lenza.

Prawo Ampere'a, prawo Biota-Savarta. Cewka. Indukcja i samoindukcja.

- Optyka geometryczna. Interferencja i dyfrakcja światła. Polaryzacja światła. Zasada działania lasera.

- Elementy fizyki współczesnej. Równoważność masy i energii w fizyce relatywistycznej. Kwantowy opis mikroświata. Fale de Broglie'a. Opis atomu, budowa jądra atomowego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J.Massalski, M. Massalska - Fizyka dla inżynierów t. I - WNT, Warszawa. - 2005

R. P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands - Feynmana wykłady z fizyki - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Chłędowska, R. Sikora - Wybrane proiblemy fizyki z rozwiązaniami cz. 1, 2 - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2010

J. Kalisz, M. Massalska, J. M. Massalski - Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami Cz.1 i 2 - Warszawa, PWN. - 1987

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Orear - Fizyka t.I i t.II - WNT, Warszawa. - 2004

Literatura uzupełniająca

W. Korczak, M. Trajdos - Wektory, pochodne, całki - PWN, Warszawa. - 1997

A. Hennel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz - Problemy i zadania z fizyki - PWN, Warszawa. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi zdefiniować wielkości fizyczne opisujące ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, podać odpowiednie związki między nimi oraz obliczyc je dla prostych ruchów.Elementy szczególnej teorii względności.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi zapisać równanie Newtona w przypadku działania stałych sił.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne i fale mechaniczne oraz napisać równanie drgań i równanie fali.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi zdefiniować pracę, energię kinetyczną i potencjalną, moc, pęd, moment pędu i potrafi je obliczyć w przypadku nieskomplikowanych ruchów. Zna zasady zachowania w fizyce klasycznej.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Zna wielkości charakteryzujące pole elektryczne i magnetyczne, wie czym są pola E i D oraz B i H. Wie co to polaryzacja P i magnetyzacja M. Potrafi scharakteryzować własności dielektryków i magnetyków.wykład, laboratoriumkolokwium, egzamin cz. pisemna
Zna prawa elektromagnetyzmu: prawa Gaussa dla pola elektrycznego i magnetycznego, prawo Faradaya i prawo Ampere'a z członem Maxwella.wykład, laboratoriumkolokwium, egzamin cz. pisemna
Wie, że światło jest falą elektromagnetyczną. Zna podstawowe metody generowania i odbierania promieniowania elektromagnetycznego w zależności od zakresu jego częstotliwości.wykład, laboratoriumkolokwium, egzamin cz. pisemna
Potrafi opisać budowę materii, atomu i jądra atomowego. Posiada podstawową wiedzę na temat kwantowej natury mikroświata.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Masłowski
Prowadzący grup: Jacek Fal, Tomasz Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Masłowski
Prowadzący grup: Dorota Jakubczyk, Tomasz Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Masłowski
Prowadzący grup: Violetta Bednarska-Buczek, Levan Chotorlishvili, Tomasz Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.