Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DI>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji
Grupy: Przedmioty 4 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - inżynieria środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do pisania pracy dyplomowej, prezentacji wyników pracy oraz dyskusji na temat przedstawianych rezultatów.

Treści kształcenia

- Przedstawienie zasad pisania prac naukowych

- Posługiwanie się literaturą w tekstach naukowych i zasada cytowań

- Przygotowanie prezentacji, zasady i prezentacja wyników

- Indywidualne przygotowania referatów w formie pisemnej oraz ich prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych.

- Zasady realizacji prac projektowych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Korzyński N. - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze - OW Politechnika Rzeszowska. - 2004

Pytkowski M. - Organizacja badań i ocena prac naukowych. - PWN Warszawa. - 1985

Lenar P. - Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. - Helion. - 2008

PN-ISO 690 - Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. - . - 2002

PN-ISO 690-2 - Informacja i dokumentacja, Przypisy bibliograficzne. - . - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Korzyński N. - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze - OW Politechnika Rzeszowska. - 2004

Pytkowski M. - Organizacja badań i ocena prac naukowych. - PWN Warszawa. - 1985

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
umiejętność posługiwania się zakresem tematycznym inżynierii środowiskaćwiczenia problemowe, prezentacja projektu
umiejętność pisania pracy projektowej z zakresu techniki instalacyjnej oraz prezentacji wynikówćwiczenia problemoweprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
umiejętność posługiwania się zakresem tematycznym inżynierii środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie przedstawić zagadnienia w formie pisemnej na poziomie pracy dyplomowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie opracować zagadnienia z inżynierii sanitarnej w stopniu odpowiadającym publikacji w czasopiśmie naukowym
umiejętność pisania pracy projektowej z zakresu techniki instalacyjnej oraz prezentacji wynikównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie wyciągnąć logiczne wnioski i zaprezentować je szerszemu gronu słuchaczynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie zaprezentować logiczne wnioski oraz określić ich powiązania przyczynowo-skutkowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak, Piotr Koszelnik, Witold Niemiec, Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Józef Dziopak, Piotr Koszelnik, Witold Niemiec, Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak, Piotr Koszelnik, Dorota Papciak, Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Józef Dziopak, Piotr Koszelnik, Dorota Papciak, Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Grabas, Dorota Papciak, Janusz Rak, Daniel Słyś, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Maria Grabas, Dorota Papciak, Janusz Rak, Daniel Słyś, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Babiarz, Renata Gruca-Rokosz, Dorota Papciak, Daniel Słyś, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Bożena Babiarz, Renata Gruca-Rokosz, Dorota Papciak, Daniel Słyś, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)