Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DU>MŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria środowiska, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawy prawne i zakres monitoringu środowiska w Polsce. Podstawowe definicje i akty prawne związane z problematyką środowiskiem

- Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, gleby i ziemi. Monitoring hałasu i promieniowania.

- Presje na środowisko

- Interpretacja wyników monitoringu wód gleb i powietrza w odniesieniu do obowiązującego prawa

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ministerstwo Środowiska - Aktualny program Państwowego Monitoringu Środowiska - Dostępny na stronie GIOŚ: www.gios.gov.pl. -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

O’Neill P. - Chemia Środowiska - WN PWN. - 1998

Kabata-Pendias A. i inni - Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb : metale ciężkie, siarka i WWA - Wyd. PIOŚ. - 1995

Hoffman Sz., Jasiński R. - Uzupełnianie brakujących danych w systemach monitoringu powietrza. - wyd. Politechniki Częstochowskiej. - 2009

- Aktualne rozporządzenia Ministra Środowiska dot. jakości wód, gleb i powietrza - . -

Publikacje naukowe

L. Bartoszek; M. Cieśla - Pułapka sedymentacyjna - . - 2021

M. Cieśla; R. Gruca-Rokosz - Sediment methane production within eutrophic reservoirs: The importance of sedimenting organic matter - . - 2021

M. Cieśla; R. Gruca-Rokosz; P. Koszelnik - Bottom Sediments of Reservoirs as a Source of Greenhouse Gases - Petro Mohyla Black Sea National University. - 2021

O. Mitryasova ; M. Cieśla; A. Mats; A. Nosyk - Hydrochemical Indicators Dynamic in Surface Water - . - 2021

L. Bartoszek; M. Cieśla; R. Gruca-Rokosz - Characteristics and origin of suspended matter in a small reservoir in Poland - . - 2020

L. Bartoszek; M. Cieśla; R. Gruca-Rokosz - The connection between a suspended sediments and reservoir siltation: empirical analysis in the Maziarnia Reservoir, Poland - . - 2020

L. Bartoszek; M. Cieśla; R. Gruca-Rokosz - Effectiveness assessment of a new system of sediment trap in the investigation of matter sedimentation in a reservoir — A case study - . - 2019

M. Cieśla; R. Gruca-Rokosz - Black Carbon Content and Distribution in Surface Sediments From Temperate-Zone Reservoirs (Poland) - . - 2019

M. Cieśla; R. Gruca-Rokosz - Czerpacz osadów dennych - . - 2019

L. Bartoszek; M. Cieśla - Pułapka sedymentacyjna - . - 2018

M. Cieśla; E. Czerwieniec - Remediacja i rekultywacja gruntów - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2018

M. Cieśla; P. Koszelnik - The morphological investigations of waste lying on tourist trails of Bieszczady National Park - MASTERMEDIA SP. Z O.O.. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po ukończeniu kursu umie zinterpretować wyniki pomiarów różnych elementów środowiskawykład, ćwiczenia problemowereferat pisemny, test pisemny
Student potrafi zaproponować ogólny zakres monitoringu wybranego elementu środowiskawykład, ćwiczenia problemowereferat pisemny, test pisemny
Student potrafi zbudować raport i/lub sprawozdanie zawierające syntezę zebranych danych, wraz z wnioskowaniem i zaleceniami dalszych działańćwiczenia problemowereferat pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student po ukończeniu kursu umie zinterpretować wyniki pomiarów różnych elementów środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna podstawowe metody badania jakości środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna zarówno metody badania jak i zasady interpretacji jakości środowiska
Student potrafi zaproponować ogólny zakres monitoringu wybranego elementu środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować prosty program monitoringu środowiska dla zadanego obszarunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaprojektowac rozbudowany program monitoringu środowiska dla zadanego obszaru
Student potrafi zbudować raport i/lub sprawozdanie zawierające syntezę zebranych danych, wraz z wnioskowaniem i zaleceniami dalszych działańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi stworzyć ten dokument korzystając z danych, które pozyska w miejsacach wskazanych przez prowadzącegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie pozyskiwać potrzebne informacje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Koszelnik
Prowadzący grup: Małgorzata Kida, Piotr Koszelnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Cieśla
Prowadzący grup: Maksymilian Cieśla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Cieśla
Prowadzący grup: Maksymilian Cieśla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kida
Prowadzący grup: Małgorzata Kida
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kida
Prowadzący grup: Małgorzata Kida
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)