Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CH0-DI>ChemOiN1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - biotechnologia st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada elementarną wiedzę i umiejętności w zakresie ilościowego rozumienia chemii.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, egzamin cz. pisemna
Posiada wiedze niezbędną do rozumienia rzeczywistości technicznej i technologicznej.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada elementarną wiedzę i umiejętności w zakresie ilościowego rozumienia chemii.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie systemowego i ilościowego rozumienia chemii.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie systemowego i ilościowego rozumienia chemii.
Posiada wiedze niezbędną do rozumienia rzeczywistości technicznej i technologicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Dostrzega zarys związku posiadanej wiedzy z możliwością kreowania rzeczywistości technicznej i technologicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Dostrzega w pełni związek posiadanej wiedzy z możliwością kreowania rzeczywistości technicznej i technologicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz, Bogdan Papciak, Elżbieta Sitarz-Palczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz, Małgorzata Kosińska-Pezda, Bogdan Papciak, Eleonora Sočo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Domańska, Jan Kalembkiewicz, Bogdan Papciak, Piotr Skitał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Domańska, Jan Kalembkiewicz, Małgorzata Kosińska-Pezda, Bogdan Papciak, Piotr Skitał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Papciak
Prowadzący grup: Anna Kuźniar, Bogdan Papciak, Elżbieta Sitarz-Palczak, Piotr Skitał, Eleonora Sočo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Papciak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)