Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CH0-DI>SemDypl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki
Grupy: Przedmioty 7 sem. - biotechnologia-biochemia stosowana, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - biotechnologia-oczyszczanie i analiza prod. biotech. st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi wyszukać w piśmiennictwie naukowym informacje dotyczące zadanego tematu z obszaru chemii i biotechnologii, zsyntetyzować je, zinterpretować i wyciągnąć wnioskiseminarium
Potrafi poprawnie i swobodnie używać terminologii biochemicznej i biotechnologicznej zarówno w trakcie ustnych prezentacji jak i swobodnych wypowiedziseminarium
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą zagadnień z dziedziny chemii i biotechnologii oraz wyników własnych badańseminarium
Potrafi dyskutować na prezentowany temat i zadawać pytania seminarium
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej wynikającą z pojawiających się coraz to nowszych doniesień naukowychseminarium
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych i niekorzystnych aspektach działalności związanej z wytwarzaniem i stosowaniem produktów biotechnologicznych oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiałyseminarium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi wyszukać w piśmiennictwie naukowym informacje dotyczące zadanego tematu z obszaru chemii i biotechnologii, zsyntetyzować je, zinterpretować i wyciągnąć wnioski
Potrafi poprawnie i swobodnie używać terminologii biochemicznej i biotechnologicznej zarówno w trakcie ustnych prezentacji jak i swobodnych wypowiedzi
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą zagadnień z dziedziny chemii i biotechnologii oraz wyników własnych badań
Potrafi dyskutować na prezentowany temat i zadawać pytania
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej wynikającą z pojawiających się coraz to nowszych doniesień naukowych
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych i niekorzystnych aspektach działalności związanej z wytwarzaniem i stosowaniem produktów biotechnologicznych oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Tyrka
Prowadzący grup: Marcin Chutkowski, Ewa Ciszkowicz, Lucjan Dobrowolski, Jacek Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Izabela Poplewska, Łukasz Uram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Tyrka
Prowadzący grup: Marcin Chutkowski, Piotr Król, Jacek Lubczak, Andrzej Łyskowski, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Izabela Poplewska, Łukasz Uram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Tyrka
Prowadzący grup: Aleksandra Bocian, Marcin Chutkowski, Piotr Król, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Rafał Oliwa, Izabela Poplewska, Łukasz Uram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)