Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CP0-DI>ChemF1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna
Jednostka: Katedra Chemii Fizycznej
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria chemiczna i procesowa st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę z zakresu podstaw chemii fizycznej i zna prawa opisujące podstawowe zjawiska i procesy fizykochemiczne wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii fizycznej obejmującej zagadnienia niektórych właściwości cząsteczek chemicznychwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Potrafi przeprowadzić obliczenia fizykochemiczne, obejmujące obszary chemii fizycznej, mające szczególne znaczenie w inżynierii chemicznejćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Potrafi zastosować podstawowe prawa i wielkości fizykochemiczne do opisu i interpretacji procesu chemicznegowykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny, kolokwium
Potrafi wykorzystać w stopniu podstawowym prawa i wielkości fizykochemiczne do opisu właściwości cząsteczek chemicznychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny, kolokwium
Potrafi zaplanować i przeprowadzić z zachowaniem przepisów BHP eksperyment chemiczny, umożliwiający badanie praw i zjawisk fizykochemicznych, potrafi zinterpretować wyniki, wyciągnąć poprawne wnioski i przygotować końcowe sprawozdanie. laboratoriumkolokwium, raport pisemny
Potrafi pracować w zespole przeprowadzając eksperymenty laboratoryjne z zakresu badań fizykochemicznych laboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę z zakresu podstaw chemii fizycznej i zna prawa opisujące podstawowe zjawiska i procesy fizykochemiczne nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzoną wiedzę z chemii fizycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma uporządkowaną wiedzę obejmującą zagadnienia chemii fizycznej
Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii fizycznej obejmującej zagadnienia niektórych właściwości cząsteczek chemicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzoną wiedzę w tych zagadnieniachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma uporządkowaną wiedzę w tym obszarze chemii fizycznej
Potrafi przeprowadzić obliczenia fizykochemiczne, obejmujące obszary chemii fizycznej, mające szczególne znaczenie w inżynierii chemicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zinterpretować oraz rozwiązać bardziej złożone problemy i obliczenia fizykochemicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kompleksowo wykonać obliczenia i rozwiązywać problemy fizykochemiczne
Potrafi zastosować podstawowe prawa i wielkości fizykochemiczne do opisu i interpretacji procesu chemicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zinterpretować oraz rozwiązać bardziej złożone problemy fizykochemicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kompleksowo rozwiązywać problemy fizykochemiczne
Potrafi wykorzystać w stopniu podstawowym prawa i wielkości fizykochemiczne do opisu właściwości cząsteczek chemicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zinterptetować te właściwości nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kompleksowo opisać właściwości cząsteczki chemicznej
Potrafi zaplanować i przeprowadzić z zachowaniem przepisów BHP eksperyment chemiczny, umożliwiający badanie praw i zjawisk fizykochemicznych, potrafi zinterpretować wyniki, wyciągnąć poprawne wnioski i przygotować końcowe sprawozdanie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykonać bardziej złożony eksperyment fizykochemiczny, zinterpretować wyniki, wyciągnąć poprawne wnioski. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskać bardzo dokładne wyniki z pomiarów fizykochemicznych, przeprowadzić ich wnikliwą analizę i interpretację.
Potrafi pracować w zespole przeprowadzając eksperymenty laboratoryjne z zakresu badań fizykochemicznych Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: Monika Flejszar, Łukasz Florczak, Katarzyna Rydel-Ciszek, Andrzej Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: Paweł Błoniarz, Andrzej Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: Paweł Błoniarz, Monika Flejszar, Andrzej Sobkowiak, Karolina Surmacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: Tomasz Pacześniak, Andrzej Sobkowiak, Izabela Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)