Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sterowanie napędami w energetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE/O-DU>SNE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie napędami w energetyce
Jednostka: Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektrotechnika - odnawialne źródła energii, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Regulacja wielkości wyjściowych maszyn prądu stałego, przekształtniki sieciowe i impulsowe, wpływ sposobu regulacji na charakterystyki statyczne. Modele matematyczne maszyn prądu stałego i analiza stanów dynamicznych napędów. Układy automatycznej regulacji. Maszyny prądu przemiennego - modele matematyczne, analiza stanów dynamicznych napędów. Wektorowe sterowania silników indukcyjnych. Skalarne metody sterowania silników indukcyjnych.

- Badanie właściwości napędowych silników prądu stałego, indukcyjnych i synchronicznych w różnych stanach pracy Metody rozruchu, regulacji prędkości i hamowania silników elektrycznych. Badania symulacyjne charakterystyk dynamicznych wybranych układów napędowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Sidorowicz J. - Napęd elektryczny i jego sterowanie - WPW. -

Bisztyga K. - Sterowanie i regulacja silników elektrycznych - WNT. -

Bielawski S. - Teoria napędu elektrycznego - WNT. -

Orłowska-Kowalsak T. - Bezczujnikowe Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi - Oficyna Wydawnicza PWr. -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Instrukcje do ćwiczeń - - . -

Literatura uzupełniająca

Strony www producentów silników i układów sterowania - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada umiejętności projektowania i sterowania układów napędowychwykład, laboratoriumkolokwium, aktywność na zajęciach laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Adam Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Adam Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Adam Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Adam Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Adam Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)