Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-DI>E2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektronika II
Jednostka: Katedra Podstaw Elektroniki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektrotechnika st. I-go stopnia inż.
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł o charakterze podstawowym dający uporządkowana wiedzę w zakresie poznania właściwości współczesnych elementów i układów elektronicznych analogowych i cyfrowych

Treści kształcenia

- Podstawowe elementy przełączające.

- Struktury IGBT - budowa, rodzaje zastosowanie.

- Podstawy algebry Boole’a.

- Podstawowe i złożone bramki logiczne.

- Binarne systemy liczenia i zapisu danych.

- Sumowanie i odejmowanie liczb binarnych w układach cyfrowych.

- Podział układów cyfrowych i sposoby ich opisu.

- Postacie kanoniczne w syntezie układów kombinacyjnych.

- Podstawy minimalizacji układów cyfrowych. Tablice Karnaugha.

- Cyfrowe kombinacyjne układy funkcjonalne.

- Przerzutniki cyfrowe - elementarne układy pamięci.Uniwersalność przerzutników JK.

- Liczniki cyfrowe.

- Rejestry cyfrowe.

- Technologie i wybrane parametry układów cyfrowych.

- Podstawy techniki mikroprocesorów i mikrokontrolerów.

- 1.Podstawy miernictwa elektronicznego. 2.Diody półprzewodnikowe.3.Tranzystory FET. 4. Wzmacniacz napięciowy z tranzystorem BJT. 5.Wzmacniacz operacyjny. 6. Sumatory cyfrowe.7. Test zaliczeniowy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Marciniak W. - Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone - WNT. - 1986

Horowitz P. , Hill W. - Sztuka elektroniki t. 1 i 2 - WKŁ. - 2006

Filipkowski A. - Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe - WNT. - 1993

Kalisz J. - Podstawy elektroniki cyfrowej - WKŁ. - 2002

Tietze U. , Schenk Ch. - Układy półprzewodnikowe - WNT. - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Stadler A., Kolek A. - Elektronika. Zbór zadań - Oficyna wydawnicza PRz. - 2005

Antoszkiewicz K., Nosal Z. - Zbiór zadań z układów elektronicznych liniowych - WNT. - 1998

Literatura do samodzielnego studiowania

Nosal Z., Baranowski J. - Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe - WNT. - 1997

Alley Ch., Atwood K. - Elementy i układy półprzewodnikowe - WNT. - 1973

Driscoll F., Coughlin R. - Przyrządy półprzewodnikowe i ich zastosowania - WNT. - 1978

Jaczewski J., Opolski A., Stolz J. - Podstawy elektroniki i energoelektroniki - WNT. - 1981

Literatura uzupełniająca

Kuta S. - Elementy i układy elektroniczne cz. I i II - Wyd. AGH. - 2000

Kolek A. - Analogowe układy elektroniczne. Zbiór zadań - Oficyna wydawnicza PRz. - 2011

Bart Van Zeghbroeck . - Principles on semiconductor devices - http://ecee.colorado.edu/~bart/book/. -

Booth K., Hill S. - Optoelektronika - WKŁ. - 2001

Bracławki , Siennicki - Elementy półprzewodnikowe - WSiP. - 1986

Gajewski , Turczyński - Cyfrowe układy scalone CMOS - WKŁ. - 1990

Guziński A. - Liniowe elektroniczne układy analogowe - WNT. - 1993

Łakomy M., Zabrodzki J. - Cyfrowe układy scalone - PWN. - 1986

Stacewicz T., Kotlicki A. - Elektronika w laboratorium naukowym - PWN. - 1994

Napieralski A., Napieralska M. - Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy - WNT. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi przedstawić podstawowe właściwości i zastosowania wybranych układów cyfrowych.Wykład egzamin
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę oraz zna metody analizy i syntezy prostych cyfrowych układów elektronicznych.Wykład egzamin
Potrafi dokonać pomiarów charakterystyk elementów półprzewodnikowych.Laboratorium.egzamin
Potrafi dokonać pomiarów charakterystyk prostych układów analogowych.Laboratorium.egzamin
Potrafi dokonać weryfikacji działania i pomiarów w prostych układach cyfrowych.Laboratorium.egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Szpytma
Prowadzący grup: Andrzej Szpytma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Krzysztof Mleczko, Andrzej Szpytma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mleczko
Prowadzący grup: Krzysztof Mleczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mączka
Prowadzący grup: Mariusz Mączka, Piotr Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mączka, Krzysztof Mleczko
Prowadzący grup: Krzysztof Mleczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mączka, Krzysztof Mleczko
Prowadzący grup: Krzysztof Mleczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)