Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-DI>I1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka I
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektrotechnika st. I-go stopnia inż.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach tej części kursu dokonany zostanie przegląd wybranych działów współczesnej informatyki: architektury komputerów, algorytmiki oraz programowania strukturalnego. Druga część kursu zostanie przedstawiona w następnym semestrze

Treści kształcenia

- historia informatyki, architektura komputerów: komponenty systemu mikroprocesorowego, cykl przetwarzania danych, arytmetyka komputerów, techniki zwiększania wydajności systemów mikroprocesorowych

- algorytmy i struktury danych: definicja algorytmu, proste i złożone struktury danych, przykłady algorytmów - sortowanie i wyszukiwanie binarne, języki opisu algorytmów, zastosowanie schematów blokowych do definiowania elementarnych algorytmów, złożoność obliczeniowa

- podstawy programowania strukturalnego: typy danych, wyrażenia, instrukcje, funkcje

- programy do obsługi prostej bazy danych opartej na plikach: struktury, operacje plikowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Samolej S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J., Jędrzejec B. - Wprowadzenie do informatyki I - architektura komputerów, algorytmika, paradygmaty i języki programow - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2014

Samolej. S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J., Jędrzejec B. - Wprowadzenie do informatyki II – bezpieczeństwo systemów informatycznych, systemy operacyjne, sieci komputerowa i bazy danych, - Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Delannoy C. - Ćwiczenia z języka C - WNT. - 1993

Samolej. S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J., Jędrzejec B. - Wprowadzenie do informatyki I – architektura komputerów, algorytmika, paradygmaty i języki programowania - Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej,. - 2014

Samolej. S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J., Jędrzejec B. - Wprowadzenie do informatyki II – bezpieczeństwo systemów informatycznych, systemy operacyjne, sieci komputerowa i bazy danych, - Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Kernighan B. W., Ritchie D.M. - Język ANSI C, - WNT. - 1994

Stroustrup B. - Język C++ - WNT. - 2002

Jędrzejec B., Sadolewski J., - Programowanie w języku C i C++ - Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura uzupełniająca

Banachowski L., Diks K., Rytter W. - Algorytmy i struktury danych - WNT. - 2001

Publikacje naukowe

G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej - Regular graph-based free route flight planning approach - . - 2021

D. Nowak; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej; Ł. Wałek - Control System for Aircraft Take-off and Landing Based on Modified PID controllers - . - 2019

D. Nowak; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej - Communication and Control Software Development for Experimental Unmanned Aerial System – Selected Issues - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2018

M. Orkisz; T. Rogalski; S. Samolej - The Airspeed Automatic Control Algorithm for Small Aircraft - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2018

T. Rogalski; S. Samolej - UDP/IP/Ethernet Network as an Integration Layer for Distributed Avionic Application: a Case Study - . - 2018

W. Rząsa; D. Rzońca; S. Samolej - Consequences of the Form of Restrictions in Coloured Petri Net Models for Behaviour of Arrival Stream Generator Used in Performance Evaluation - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2018

J. Bakunowicz; B. Ciecińska; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk - Cost Optimized Avionics SysTem (COAST) - . - 2017

T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej - Wybrane problemy wytwarzania systemów czasu rzeczywistego dla bezpilotowych statków powietrznych - POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE. - 2017

J. Bakunowicz; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk - Cost Optimized Avionics SysTem (COAST) - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
wymienia składniki architektury komputera i wyjaśnia ich rolę w procesie przetwarzania danych wykładkartkówka
tłumaczy wybrane algorytmy sortowania oraz interpretuje proste algorytmy zapisane w wybrany języku opisu algorytmówwykład, ćwiczenia rachunkowekartkówka
wyjaśnia treść prostego programu strukturalnego; wykorzystuje algorytm do stworzenia prostego programu w wybranym językuwykład, laboratoriumkartkówka, obserwacja wykonawstwa
opracowuje program do obsługi prostej bazy danych opartej na plikachwykład, laboratoriumkartkówka, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
wymienia składniki architektury komputera i wyjaśnia ich rolę w procesie przetwarzania danych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wyznacza reprezentację liczb i znaków w komputerze; stosuje arytmetykę dwójkową; wyjaśnia cykl obliczeniowy mikroprocesoranie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzasadnia stosowanie mechanizmów zwiększania wydajności systemów mikroprocesorowych, wyjaśnia działanie matematycznych modeli procesora
tłumaczy wybrane algorytmy sortowania oraz interpretuje proste algorytmy zapisane w wybrany języku opisu algorytmównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również projektuje proste algorytmy w wybranym języku opisu; stosuje algorytmy sortowania i wyszukiwania binarnego; używa prostych struktur danych; rozpoznaje złożone struktury danychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rozumie problem złożoności obliczeniowej i wyznacza złożoność obliczeniowa dla prostych algorytmów
wyjaśnia treść prostego programu strukturalnego; wykorzystuje algorytm do stworzenia prostego programu w wybranym językunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również tworzy proste programy strukturalnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również projektuje średnio złożone programy
opracowuje program do obsługi prostej bazy danych opartej na plikachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obsługiwać zarówno pliki tekstowe jak i binarnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również tworzy złożone programy używające zaawansowanych funkcji bibliotecznych do obsługi plików

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świder
Prowadzący grup: Olga Bachórz, Sylwester Czmil, Grzegorz Dec, Piotr Maślanka, Paweł Stawarz, Krzysztof Świder, Dawid Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świder
Prowadzący grup: Olga Bachórz, Sylwester Czmil, Grzegorz Dec, Paweł Stawarz, Krzysztof Świder, Dawid Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świder
Prowadzący grup: Olga Bachórz, Sylwester Czmil, Grzegorz Dec, Dawid Kalandyk, Paweł Stawarz, Krzysztof Świder, Dawid Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Warchoł
Prowadzący grup: Paweł Borkowski, Wojciech Joniec, Dawid Kalandyk, Paweł Stawarz, Dawid Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Warchoł
Prowadzący grup: Paweł Borkowski, Wojciech Joniec, Dawid Kalandyk, Paweł Stawarz, Dawid Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)