Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF/TT-DI>IwM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w medycynie
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 6 sem. - informatyka - informatyka w przedsiębiorstwie st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celami praktycznymi przedmiotu są : przekazanie podstawowych informacji o typach danych medycznych, sposobach ich pozyskiwania, kodowania i elektronicznego przechowywania; nabycie podstawowej wiedzy w zakresie przetwarzania i analizy danych medycznych zarówno metodami statystycznymi jak i pochodzącymi z dziedziny sztucznej inteligencji; pokazanie możliwości zastosowania technik wspomagania decyzji w systemach medycznych; demonstracja zastosowań technik multimedialnych i Internetu w naukach biomedycznych; przekazanie podstawowych informacji o organizacji jednostek opieki medycznej, przepływie informacji wewnątrz nich.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do Informatyki Medycznej

Specyfika medycznych systemów informacyjnych, zwłaszcza w zakresie systemów opieki klinicznej i diagnostyki.

- Modele informacyjne jednostek opieki medycznej oraz przepływ informacji

o leczeniu pacjenta na przykładzie szpitala. Typy danych medycznych i ich źródła. Metody zapisu i elektronicznego przechowywania danych medycznych.

- Akwizycja danych medycznych: dane wyrażone w języku naturalnym, dane pomiarowe.

- Przegląd wybranych urządzeń diagnostycznych: ultradźwiękowe (USG), bioelektryczne (EKG, EEG), radiacyjne (RTG, TK), emisyjne (tomograf NMR), mikroskopia optyczna i elektronowa. Telemedycyna z wykorzystaniem Internetu. Systemy edukacyjne.

- Dane obrazowe w medycynie: typy, specyfika, metody pozyskiwania, przetwarzanie, wnioskowanie z danych obrazowych.

Statystyczna analiza danych medycznych: wnioskowanie statystyczne - przykłady zastosowań.

- Systemy ekspertowe w medycynie. Architektura systemów ekspertowych. Narzędzia do tworzenia systemów ekspertowych, systemy szkieletowe, systemy hybrydowe. Budowa bazy wiedzy. Metody reprezentacji wiedzy, sposoby reprezentacji.

- Metody pozyskiwanie wiedzy. Strategie przeszukiwań. Metody wnioskowania, wnioskowanie w przód, wnioskowanie wstecz, sterowanie wnioskowaniem.

- Projektowania systemów informatycznych z uwzględnieniem specyfiki służby zdrowia i aplikacji medycznych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Nałęcz M - Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, T2, Biopomiary, - Akademicka Oficyna Wydawnicza. - 2001

Tadeusiewicz R., Wajs R. - Informatyka Medyczana - Wydawnictwo AGH, Kraków. - 1999

Xiong j. - Podstawy bioinformatyki - UWU. - 2009

Mulawka J. - Systemy Ekspertowe - WNT, Warszawa. - 1996

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Doroszewski J., Tarnecki R., Zmysłowski W., (red.) - Biosystemy, - Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa. - 2005

Tadeusiewicz R. (red.) - Inżynieria biomedyczna - AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. - 2008

Cytowski J., Gielecki J., Gola A. - Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych. Algorytmy. Technologie. Zastosowania - AOW Exit. - 2008

Michalski K. - Demonstracyjne bazy wiedzy pakietu Sphinx. Kody źródłowe - Katowice. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

Zieliński K.W. Strzelecki M. - Komputerowa analiza obrazu biomedycznego. Wstęp do morfometrii i patologii ilościowej, - Wydawnictwo Naukowe PWN, .. - 2002

Kącki E., Kulikowski J.L., Nowakowski A., Waniewski E. (red.) - Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2 - Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit. - 2002

Literatura uzupełniająca

Cierniak R, - Tomografia komputerowa, Budowa urządzeń CT, Algorytmy rekonstrukcyjne - AOW Exit. - 2005

Chmielewski L., Kulikowski J.L., Nowakowski A. (red.) - Obrazowanie biomedyczne. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, Tom 8, - Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit. - 2003

Tadeusiewicz R. - Informatyka medyczna - UMCS Lublin. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
umiejętność pozyskiwania informacji medycznych z baz danych i internetuwykład, laboratoriumzaliczenie cz. ustna, prezentacja projektu
umiejętność przetwarzania danych statystycznych, obrazów i sygnałówwykładzaliczenie cz. praktyczna
umiejętność analizy i wnioskowania informacji z danych medycznych oraz urządzeń medycznychwykładzaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
umiejętność pozyskiwania informacji medycznych z baz danych i internetunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi poprawnie interpretować pozyskane informacjenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie pozyskać dane z urządzeń medycznych oraz przetwarzać informację z Dicomu
umiejętność przetwarzania danych statystycznych, obrazów i sygnałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi poprawnie przetwarzać obrazy i sygnały medycznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie za pomocą Matlaba przetwarzać obrazy i sygnały medyczne oraz wykonać analizę statystyczną
umiejętność analizy i wnioskowania informacji z danych medycznych oraz urządzeń medycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi poprawnie dokonać analizy, przy wykorzystaniu systemów decyzyjnych, umie dokonać wnioskowania z danych obrazowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie dokonać analizy, przy wykorzystaniu systemów decyzyjnych w Sphinxie oraz Matlabie, umie dokonać wnioskowania z danych obrazowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kwiatkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Drałus, Bogdan Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Drałus
Prowadzący grup: Grzegorz Drałus, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Grzegorz Drałus, Konrad Łukiewicz, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Konrad Łukiewicz, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)