Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF-DD>SDVI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Grupy: Przedmioty 8 sem. - informatyka st. III-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

przedstawienie celu rozprawy doktorskiej, harmonogramu i trybu realizacji badań; seminaria z prezentacją referatów konferencyjnych, publikacji naukowych i fragmentów rozprawy

Treści kształcenia

- Struktura publikacji naukowej, uzasadnienie przez implikację, algorytm jako wyraz metody informatycznej, recenzje, referaty.

- Przegląd zasad prezentacji nauki i techniki, struktura referatów konferencyjnych, znaczenie tytułu i streszczenia, znaczenie dyskusji, referaty.

- Analiza literatury jako podstawa sekwencji badań (i ew. korekty tematu), plan sekwencji badań, robocze narzędzia informatyczne, interdyscyplinarność informatyki, referaty.

- Struktura publikacji naukowej, uzasadnienie przez implikację, algorytm jako wyraz metody informatycznej, recenzje, referaty.

- Struktura rozprawy doktorskiej, części wstępu, cel jako wypełnienie luki w dotychczasowych metodach, znaczenie zwięzłości, zalecenia edytorskie, prawo autorskie.

- Metodyczne lub poznawcze cele rozpraw doktorskich, temat jako problem naukowy, ważność problemu, system informatyczny jako narzędzie a nie cel, referaty (studenckie).

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Cempel C. - Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań - ITE Poznań. - 2003

Wilson E. B. - Wstęp do badań naukowych - PWN. - 1992

Popper K. R. - Logika odkrycia naukowego - PWN. - 2002

Cellary W. - Czym się różni nauka od nie-nauki czyli jak napisać dobry doktorat i habilitację - UEP. - 2009

- Źródła internetowe - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Formułuje cel rozprawy doktorskiej jako nową metodę informatyczną lub znany model pewnej rzeczywistości.seminariumreferat
Planuje realizację badań naukowych z podziałem na etapy począwszy od studiów literaturowych aż do wstępnej redakcji rozprawy.seminariumreferat
Konstruuje specjalistyczny system informatyczny lub konfiguruje dostępne systemy jako narzędzia robocze.seminariumreferat
Tworzy nową metodę informatyczną lub nowy model rzeczywistości uzasadniając jego poprawność opracowanym narzędziem.seminariumreferat
Redaguje zasadnicze części rozprawy doktorskiej dokumentujące osiągnięcie celu.seminariumreferat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gniewek
Prowadzący grup: Ryszard Leniowski, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gniewek
Prowadzący grup: Zbigniew Hajduk, Jacek Kluska, Damian Mazur, Dominik Strzałka, Zbigniew Świder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)