Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF0-DI>Fiz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Zakład Fizyki Doświadczalnej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest poświęcony podstawom fizyki

Treści kształcenia

- Cele i metody fizyki, wielkosci fizyczne, rachunek niepewności

- Kinematyka, położenie, przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie

- Przyczyny ruchu, rzut ukośny

- I, II, III zasada dynamiki Newtona, współczesne teorie ruchu

- Tarcie, ruch obrotowy

- Ruch harmoniczny

- Ciepło, temperatura, zasady termodynamiki

- Elektryczność, prawo Ohma

- Magnetyzm

- Jądro atomowe, czasteczki

- Tranzysor, układy scalone

- Przegląd komputerów

- Komputery przyszłości

- Komputery kwantowe

- Komputery kwantowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker - Podstawy fizyki - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Andrzej Bujko - Zadania z fizyki z rozwiązaniami - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. - 2006

K. Krop, K. Chłędowska - Fizyka I Pracownia - Politechnika Rzeszowska. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands - Feynmana wykłady z fizyki - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu fizykiwykład, wykład interaktywnyegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, raport pisemny
Podstawowa wiedza praktyczna z zakresu fizykićwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, kolokwium
Podstawowa wiedza praktyczna uzyskana w laboratoriumlaboratoriumzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu fizykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedstawić podstawowe zasady fizyki i teorii komupterównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przedstawic w sposób kompetentny podstawowe zasady fizyki i torii komputerów
Podstawowa wiedza praktyczna z zakresu fizykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również przeprowadzić podstawowe obliczenia z zakresu studiowanego materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przeprowadzić w sposób kompetentny podstawowe obliczenia z zakresu studiowanego materiału
Podstawowa wiedza praktyczna uzyskana w laboratoriumnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przeprowadzić niezbędne eksperymenty i opracować wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeprowadzić w sposób kompetentny niezbędne eksperymenty i opracować wyniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Cholewa
Prowadzący grup: Marian Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-26 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Krystyna Chłędowska, Jacek Fal, Wiesław Stępień, Julian Traciak, Sławomir Wolski, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Jacek Fal, Michał Inglot, Tadeusz Jasiński, Sylwia Kudła, Julian Traciak, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Jacek Fal, Michał Inglot, Sylwia Kudła, Jarosław Pszczoła, Stefan Stagraczyński, Tomasz Szczepański, Julian Traciak, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Stagraczyński, Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Jacek Fal, Michał Inglot, Martyna Sedlmayr, Ryszard Stagraczyński, Tomasz Szczepański, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Violetta Bednarska-Buczek, Jacek Fal, Michał Inglot, Dorota Jakubczyk, Wiesław Szaj, Tomasz Szczepański, Julian Traciak, Mariusz Trybus, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Jacek Fal, Jarosław Pszczoła, Julian Traciak, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.