Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF0-DI>Fiz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest poświęcony podstawom fizyki

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do Laboratorium

- Miary, jednostki, wektory

- Kinematyka

- Dynamika

- Praca, energia i pęd

- Mechanika płynów

- Fale i akustyka

- Termodynamika

- Elektryczność

- Magnetyzm

- Indukcja, fale elektromagnetyczne

- Optyka

- Podstawy fizyki współczesnej (elementy fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej)

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Praca zbiorowa (otwarty dostęp: https://openstax.org/) - Fizyka dla szkół wyższych, tomy 1-3 - Openstax. - 2018

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa (otwarty dostęp: https://openstax.org/) - Fizyka dla szkół wyższych, tomy 1-3 - OpenStax. - 2018

K. Krop, K. Chłędowska - Fizyka I Pracownia - Politechnika Rzeszowska. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands - Feynmana wykłady z fizyki - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2006

Literatura uzupełniająca

Praca zbiorowa (otwarty dostęp: https://openstax.org/) - Fizyka dla szkół wyższych, tomy 1-3 - Openstax. - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu fizykiwykład, wykład interaktywnyegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, raport pisemny
Podstawowa wiedza praktyczna z zakresu fizykićwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, kolokwium
Podstawowa wiedza praktyczna uzyskana w laboratoriumlaboratoriumzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu fizykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedstawić podstawowe zasady fizyki i teorii komupterównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przedstawic w sposób kompetentny podstawowe zasady fizyki i torii komputerów
Podstawowa wiedza praktyczna z zakresu fizykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również przeprowadzić podstawowe obliczenia z zakresu studiowanego materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przeprowadzić w sposób kompetentny podstawowe obliczenia z zakresu studiowanego materiału
Podstawowa wiedza praktyczna uzyskana w laboratoriumnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przeprowadzić niezbędne eksperymenty i opracować wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeprowadzić w sposób kompetentny niezbędne eksperymenty i opracować wyniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Stagraczyński, Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Jacek Fal, Michał Inglot, Martyna Sedlmayr, Ryszard Stagraczyński, Tomasz Szczepański, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Violetta Bednarska-Buczek, Jacek Fal, Michał Inglot, Dorota Jakubczyk, Wiesław Szaj, Tomasz Szczepański, Julian Traciak, Mariusz Trybus, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Jacek Fal, Jarosław Pszczoła, Julian Traciak, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Violetta Bednarska-Buczek, Levan Chotorlishvili, Łukasz Dubiel, Tadeusz Jasiński, Ryszard Stagraczyński, Tomasz Szczepański, Julian Traciak, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.