Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Anteny i propagacja fal radiowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET/T-DI>AiPFR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anteny i propagacja fal radiowych
Jednostka: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Grupy: Przedmioty 7 sem - elektronika i telekomunikacja-telekomunikacja, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje zagadnienia analizy i syntezy anten przeznaczonych dla systemów radiokomunikacyjnych różnego przeznaczenia, a także problemy związane z propagacją fal radiowych.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do techniki antenowej

- Podstawowe parametry anten i ich wyznaczanie

- Elementarne źródła fali elektromagnetycznej

- Właściwości optyczne fal elektromagnetycznych

- Anteny - przegląd rozwiązań (budowa, funkcjonowanie, właściwości użytkowe): anteny liniowe, układy antenowe, anteny aperturowe, szczelinowe, spiralne, tubowe, soczewkowe i inne, anteny radiofoniczne i telewizyjne, anteny radiolokacyjne, anteny w cyfrowej radiokomunikacji ruchomej, anteny w technice radiowej identyfikacji obiektów

- Propagacja fal radiowych

- Pomiary w technice antenowej

- Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych

- Zapoznanie się z inżynierskim oprogramowaniem narzędziowym do modelowania parametrów i zjawisk obejmujących szeroko pojęte zagadnienia anten i propagacji fal radiowych

- Zapoznanie się z funkcjonowaniem anten przewodowych prostoliniowych, powszechnie stosowanych w radiofonii, telewizji oraz w systemach radiokomunikacyjnych różnego przeznaczenia

- Zapoznanie się z funkcjonowaniem biernych układów antenowych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji typu YAGI-UDA

- Zapoznanie się z funkcjonowaniem fazowych układów antenowych

- Pomiary parametrów anten

- Zaliczenie laboratorium

- Projekt anteny dedykowanej do zastosowania w wybranym systemie radiokomunikacyjnym

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Szóstka J. - Fale i anteny - WKŁ, Warszawa. - 2016

Morawski T., Gwarek W. - Pola i fale elektromagnetyczne - WNT. - 2017

Griffiths D.J. - Podstawy elektrodynamiki - PWN. - 2016

Balanis A. - Antenna Theory - Wiley. - 2016

Kraus J., Marhefka R. - Antennas for all applications - McGraw-Hill. - 2003

Finkenzeller K. - RFID Handbook - Wiley. - 2010

Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej - Dostępne zasoby - http://biblio.portal.prz.edu.pl/. - -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych - Dostępne zasoby - https://pjanko.v.prz.edu.pl/. - 2018

Literatura do samodzielnego studiowania

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych - Dostępne zasoby - https://pjanko.v.prz.edu.pl/. - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
omawia podstawowe parametry antenwykład, laboratorium, projektsprawozdania z laboratoriów i projektu, egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa
omawia zjawiska propagacji fal radiowychwykład, laboratorium, projektsprawozdania z laboratoriów i projektu, egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa
projektuje anteny dedykowane do zadanego systemu radiokomunikacyjnegolaboratorium, projektsprawozdania z laboratoriów i projektu, obserwacja wykonawstwa
wykonuje anteny dedykowane do zadanego systemu radiokomunikacyjnegoprojekt sprawozdanie z projektu
wyznacza parametry anten i bada użyteczność projektowanych urządzeń w zadanym systemie radiokomunikacyjnymlaboratorium, projektsprawozdania z laboratoriów i projektu, obserwacja wykonastwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia i metody obliczeń z zakresu techniki antenowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dostrzega związki pomiędzy podstawowymi pojęciami i metodami obliczeń z zakresu techniki antenowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle interpretuje związki pomiędzy podstawowymi pojęciami i metodami obliczeń z zakresu techniki antenowej
Potrafi opracowywać proste modele anten posługując się wybranym oprogramowaniemnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również prawidłowo interpretuje uzyskane danenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wyjaśnia uwarunkowania badanych zjawisk
Potrafi zaprojektować i wykonać antenę dedykowaną do zadanego systemu radiokomunikacyjnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również prawidłowo interpretuje uzyskane danenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wyjaśnia uwarunkowania badanych zjawisk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)