Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DI>Ma2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka 2
Jednostka: Zakład Matematyki Dyskretnej
Grupy: Przedmioty 2 sem.- mechatronika, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Na moduł składa się 30 godz. wykładu i 45 godz. ćwiczeń. Moduł kończy się egzaminem pisemnym.

Treści kształcenia

- Całka oznaczona: definicje, własności, zastosowania geometryczne, całki niewłaściwe.

- Szeregi liczbowe: definicja szeregu, sumy szeregu, szereg zbieżny, kryteria zbieżności szeregów, działania na szeregach zbieżnych.

- Funkcje wielu zmiennych:definicje, dziedzina, przykłady, pochodne cząstkowe, ekstrema lokalne.

- Całki podwójne.Całki iterowane, zamiana zmiennych w całce podwójnej.

- Równania różniczkowe zwyczajne rzędu I-ego, II-ego: definicje, całka ogólna i szczególna, zagadnienie Cauchy’ego, metody rozwiązywania równań różniczkowych liniowych i nieliniowych różnych typów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Leja F. - Rachunek różniczkowy i całkowy - PWN, Warszawa. - 1971

Stankiewicz J., Wilczek K. - Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej - Oficyna Wyd. PRz. - 2008

Gewert M, Skoczylas Z. - Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. - Oficyna Wyd. GiS, Wrocław. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Banaś J. Wędrychowicz S. - Zbiór zadań z analizy matematycznej - PWN, Warszawa. - 2012

Krysicki W. Wlodarski L., - Analiza matematyczna w zadaniach tom 1,2 - PWN, Warszawa . - 1999.

Berman G. - Zbiór zadań z analizy matematycznej - Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice. - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Gewert M., Skoczylas Z. - Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania. - Oficyna Wyd. GiS. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi właściwie wykorzystać wiedzę o rachunku całkowym do obliczania prostych całek i zastosować ją w zadaniach geometrycznychwykład, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna lub egzamin cz. pisemna
Potrafi właściwie zastosować teorię szeregów liczbowychwykład, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna lub egzamin cz. pisemna
Potrafi właściwie zastosować podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji dwóch zmiennych.wykład, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna lub egzamin cz. pisemna
Potrafi rozwiązać równanie różniczkowe rzędu pierwszego i  równanie różniczkowe rzędu drugiegowykład, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna lub egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi właściwie wykorzystać wiedzę o rachunku całkowym do obliczania prostych całek i zastosować ją w zadaniach geometrycznych
Potrafi rozwiązać równanie różniczkowe rzędu pierwszego
Potrafi rozwiązać równanie różniczkowe rzędu drugiego
Potrafi właściwie zastosować teorię szeregów liczbowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Bednarz
Prowadzący grup: Urszula Bednarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Trojnar-Spelina
Prowadzący grup: Ewa Czerebak-Mrozowicz, Lucyna Trojnar-Spelina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Bród, Lucyna Trojnar-Spelina
Prowadzący grup: Dorota Bród, Ewa Czerebak-Mrozowicz, Natalia Paja, Lucyna Trojnar-Spelina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Trojnar-Spelina
Prowadzący grup: Ewa Czerebak-Mrozowicz, Anna Kosiorowska, Lucyna Trojnar-Spelina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Trojnar-Spelina
Prowadzący grup: Lucyna Trojnar-Spelina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)