Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Serwisowanie urządzeń mechatroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DU>SUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Serwisowanie urządzeń mechatroniki
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia zawiera informacje dotyczace planowania czasu pracy maszyn, prowadzenia dokumentacji serwisowej, planowaniu przegledów oraz obsługi maszyn

Treści kształcenia

- Urządzania mechatroniczne w pracy produkcyjnej

- Planowanie obciążeń czasowych urządzań

- Okresowe przeglądy urządzeń mechatronicznych

- Serwisowanie urządzań mechatronicznych

- Badania eksploatacyjne urządzeń

- Diagnostyka urządzeń mechatronicznych

- Naprawa i remonty układów mechatronicznych

- Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń mechatronicznych

- Serwisowanie urządzeń na wybranych przykładach

- Złomowanie oraz utylizacja układów mechatronicznych

- Urządzania mechatroniczne w pracy produkcyjnej na przykładzie gniazda zrobotyzowanego

- Planowanie obciążeń czasowych robotów

- Okresowe przeglądy urządzeń mechatronicznych na przykładzie robotów KUKA

- Serwisowanie urządzań mechatronicznych na przykładzie robota Mitshubishi

- Badania eksploatacyjne urządzeń na przykładzie robota IRB340 z systemem wizyjnym PicMaster

- Diagnostyka urządzeń mechatronicznych na przykładzie manipulatora FESTO

- Naprawa i remonty układów mechatronicznych na przykładzie robotów mobilnych

- Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń mechatronicznych na wybranych przykładach

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bodo Heimann, Wilfried Gerth, Karl Popp (tłumaczenie: Marek Gawrysiak) - Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady - Wydawnictwo Naukowe PWN . - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dietmar Schmid red. (tłumaczenie: Mariusz Olszewski) - Mechatronika - Wydawnictwo "rea" . - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Studenci podczas zajęć zdobywają wiedzę z zakresu planowania eksploatacji, serwisowania, remontów oraz złomowania urzadzeń mechatronicznychWykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www.LaboratoriaInstrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. KonsultacjeWykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.
Po ukończeniu modułu student potrafi planować eksploatację urzadanie mechatronicznego, jest zaznajomiony z zasadami prowadzenia dokumentacji związanej z serwisowniem, eksploatacja, remontami oraz likwidacją urzadzeńWykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Laboratoria Instrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. Konsultacje Wykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania układów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane z procesami robotyzacji i automatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności z zakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Laboratoria Instrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. Konsultacje Wykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Studenci podczas zajęć zdobywają wiedzę z zakresu planowania eksploatacji, serwisowania, remontów oraz złomowania urzadzeń mechatronicznych
Po ukończeniu modułu student potrafi planować eksploatację urzadanie mechatronicznego, jest zaznajomiony z zasadami prowadzenia dokumentacji związanej z serwisowniem, eksploatacja, remontami oraz likwidacją urzadzeń
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania układów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane z procesami robotyzacji i automatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności z zakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szybicki
Prowadzący grup: Paweł Obal, Dariusz Szybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szybicki
Prowadzący grup: Paweł Obal, Dariusz Szybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szybicki
Prowadzący grup: Paweł Obal, Dariusz Szybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)