Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-ZI>NauMat Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach 1
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 1 sem. - mechatronika, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obejmuje główne zagadnienia dotyczące stopów metali oraz związaną z tym terminologią – jako podstawę do pogłębienia tej wiedzy w ramach przedmiotów wykładanych na wyższych latach studiów.

Treści kształcenia

- Budowa wewnętrzna materiałów

- Materiały inżynierskie (metale, polimery, ceramika, kompozyty) – struktura, mikrostruktura, właściwości, zastosowania

- Zasady doboru materiałów inżynierskich. Źródła informacji o materiałach inżynierskich – właściwości i zastosowania

- Przemiany fazowe i mechanizmy umocnienia stopów metali. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości materiałów metodami technologicznymi

- Warunki pracy oraz mechanizmy zużycia i pękania materiałów. Pękanie w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych, zmęczenie, pełzanie. Korozja i zużycie tribologiczne

- Techniczne stopy żelaza: stal, staliwo, żeliwo

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa. - 2003

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J. Cyunczyk A. - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości materiałów - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2009

Bala H. - Wstęp do chemii materiałów - WNT, Warszawa. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dobrzański L. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe - WNT, Warszawa. - 2006

Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. - Materiałoznawstwo - WNT, Warszawa. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

Jacobs J.A., Kilduff T.E. - Engineering materials technology: structures, processing, properties and selection - Person Eductaion Inc. Upper Saddle River. - 2005

Literatura uzupełniająca

Blicharski M. - Inżynieria materiałowa - WNT, Warszawa. - 2004

Hetmańczyk M. - Podstawy nauki o materiałach - Wyd. Pol. Śląskiej, Katowice. - 1999

Smith W.F., Hashemi J. - Foundations of materials science and engineering - McGraw Hill, Boston. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student posiada wiedzę obejmującą główne zagadnienia dotyczące struktury i mikrostruktury materiałów inżynierskich oraz klasyfikacji podstawowych materiałów inżynierskich z uwzględnieniem właściwości i metod ich kształtowaniawykładkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student posiada wiedzę obejmującą główne zagadnienia dotyczące struktury i mikrostruktury materiałów inżynierskich oraz klasyfikacji podstawowych materiałów inżynierskich z uwzględnieniem właściwości i metod ich kształtowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę dotyczącą roli materiałów w rozwoju cywilizacji, możliwości kształtowania ich struktury z uwzględnieniem zależności pomiędzy strukturą, mikrostrukturą i właściwościami materiałów inżynierskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również odpowiednio dobiera i opisuje zjawiska fizyczne stosowane w zabiegach kształtujących mikrostrukturę i właściwości materiałów inżynierskich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rokicki
Prowadzący grup: Paweł Rokicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.