Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-ZI>NoM2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechatronika, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obejmuje główne zagadnienia dotyczące stopów metali oraz związaną z tym terminologią – jako podstawę do pogłębienia tej wiedzy w ramach przedmiotów wykładanych na wyższych latach studiów.

Treści kształcenia

- Stopy metali nieżelaznych

- Materiały spiekane i ceramiczne, szkło i ceramika szklista

- Materiały polimerowe, kompozytowe, nowoczesne materiały funkcjonalne i inteligentne

- Metody badania materiałów

- Zastosowanie technik komputerowych w zagadnieniach wspomagania projektowania i doboru materiałów

- Metody badań właściwości fizycznych materiałów

- Metody badań właściwości mechanicznych materiałów

- Badania metalograficzne stopów metali

- Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna metali i ich stopów

- Badanie mechanizmów zużycia materiałów

- Zasady doboru materiałów inżynierskich

- Komputerowe bazy danych materiałowych i zastosowanie technik komputerowych w inżynierii materiałowej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa. - 2003

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J. Cyunczyk A. - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości materiałów - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2009

Bala H. - Wstęp do chemii materiałów - WNT, Warszawa. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dobrzański L. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe - WNT, Warszawa. - 2006

Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. - Materiałoznawstwo - WNT, Warszawa. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

Jacobs J.A., Kilduff T.E. - Engineering materials technology: structures, processing, properties and selection - Person Eductaion Inc. Upper Saddle River. - 2005

Literatura uzupełniająca

Blicharski M. - Inżynieria materiałowa - WNT, Warszawa. - 2004

Hetmańczyk M. - Podstawy nauki o materiałach - Wyd. Pol. Śląskiej, Katowice. - 1999

Smith W.F., Hashemi J. - Foundations of materials science and engineering - McGraw Hill, Boston. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość budowy wewnętrznej materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania mikrostruktury i jej wpływu na właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów oraz odporność na podstawowe mechanizmy niszczenia materiałów.wykładkolokwium
Znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnych metod badań mikrostruktury oraz właściwości współczesnych materiałów inżynierskich. Znajomość kryteriów doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych i umiejętność korzystania z baz danych materiałów.laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość budowy wewnętrznej materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania mikrostruktury i jej wpływu na właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów oraz odporność na podstawowe mechanizmy niszczenia materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę dotyczącą roli materiałów w rozwoju cywilizacji, możliwości kształtowania ich struktury i mikrostruktury z uwzględnieniem zależności tych czynników z właściwościami materiałów inżynierskichnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również odpowiednio dobiera i opisuje zjawiska fizyczne stosowane w zabiegach technologicznych kształtujących mikrostrukturę i właściwości materiałów inżynierskich. Posiada wiedzę na temat wpływu czynników na możliwości zwiększenia odporności materiałów inżynierskich na procesy degradacji właściwości.
Znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnych metod badań mikrostruktury oraz właściwości współczesnych materiałów inżynierskich. Znajomość kryteriów doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych i umiejętność korzystania z baz danych materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również realizuje badania materiałów inżynierskich z dużym zaangażowaniem opartym na wiedzy dotyczącej zjawisk mechanicznych i fizycznych stosowanych w podstawowych urządzeniach używanych przy badaniach materiałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również odpowiednio formułuje wnioski wynikające z prac badawczych realizowanych w ramach laboratorium umiejętnie dobierając podstawowe mechanizmy kształtowania właściwości materiałów wynikające z technologii ich kształtowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rokicki
Prowadzący grup: Wojciech Nowak, Paweł Rokicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.