Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytwarzanie warstw żaroodpornych i żarowytrzymałych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>WWŻiŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytwarzanie warstw żaroodpornych i żarowytrzymałych
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 6 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wytwarzania dyfuzyjnych warstw żaroodpornych. Zrealizowane zostaną także podstawowe zagadnienia dotyczące powłokowych barier cieplnych

Treści kształcenia

- Badania mikrostruktury i własciwości warstw i powłok żaroodpornych

- Metody wytwarzania warstw żaroodpornych na elementach regenerowanych

- Metody oceny mikrostruktury wytwarzanych warstw aluminidkowych i powłokowych barier cieplnych

- Technologia oraz metody wytwarzania warstw aluminidkowych

- Wytwarzanie warstw aluminidkowych metoda kontakotowo-gazową

- Wytwarzanie warstw aluminidkowych metodą gazową (out of pack)

- Wytwarzanie warstw aluminidkowych metodą zawiesinową

- Wytwarzanie dyfuzyjnych warstw aluminidkowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD)

- Sposoby modyfikacji dyfuzyjnych warstw aluminidkowych

- Wytwarzanie powłokowych barier cieplnych metodami natryskiwania cieplnego na elementach komory spalania silnika lotniczego

- Wytwarzanie powłokowych barier cieplnych metodą EB-PVD na łopatkach wirunących turbiny silnika lotniczego

- Wytwarzanie powłokowych barier cieplnych metodami natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia na łopatkach turbin gazowych energetycznych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dziubiński J., Klimpel A - Napawanie i natryskiwanie cieplne - WNT, Warszawa . - 1985

Burakowski T., Wierzchoń T - Inżynieria powierzchni metali - WNT Warszawa . - 1995

Klimpel A., Dziubiński J - Technologia napawania - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice . - 1983

Klimpel A - Napawanie i natryskiwanie cieplne - WNT, Warszawa . - 2000

Weroński A., Hejwowski T. - Problematyka trwałości elementów pracujących w podwyższonych temperaturach - Wyd. Pol. Lubelskiej, Lublin. - 1993

Literatura uzupełniająca

Hernas A - Żarowytrzymałość stali i stopów - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice . - 1999

Sieniawski J - Kryteria i sposoby oceny materiałów na elementy lotniczych silników turbinowych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student posiada pogłębioną wiedzę i zna podstawowe metody wytwarzania dyfuzyjnych warstw żaroodpornych stosowanych w energetyce i przemyśle lotniczym, Posiada wiedzę z zakresu mikrostruktury oraz właściwości zaawansowanych warstw żaroodpornych i powłokowych barier cieplnychwykład, laboratorium problemowekolokwium
Student zna podstawowe metody wytwarzania warstw aluminidkowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD), Posiada wiedzę z zakresu mechanizmu tworzenia się warstw aluminidkowych w tym modyfikowanych innymi pierwiastkamilaboratorium problemowesprawdzian pisemny
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratorium problemowekolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna podstawowe metody wytwarzania dyfuzyjnych warstw żaroodpornych stosowanych w energetyce i przemyśle lotniczym, Posiada wiedzę z zakresu mikrostruktury oraz właściwości zaawansowanych warstw żaroodpornych i powłokowych barier cieplnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student zna wszystkie metody wytwarzania dyfuzyjnych warstw żaroodpornych stosowanych w energetyce i przemyśle lotniczym, Posiada szczegółową wiedzę z zakresu mikrostruktury oraz właściwości zaawansowanych warstw żaroodpornych i powłokowych barier cieplnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student zna szczegółowo metody wytwarzania dyfuzyjnych warstw żaroodpornych oraz powłokowych barier cieplnych stosowanych w energetyce i przemyśle lotniczym,
Student zna podstawowe metody wytwarzania warstw aluminidkowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD), Posiada wiedzę z zakresu mechanizmu tworzenia się warstw aluminidkowych w tym modyfikowanych innymi pierwiastkaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student zna zjawiska zachodzące w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student zna szczegółowo wpływ sposób wprowadzania oraz oddziaływania dodatkowych pierwiastków modyfikujących stosowanych w metodzie CVD
Student zna i rozróżnia mechanizmy niszczenia warstw i powłok żaroodpornych, pna skutek utleniania i korozji siarkowo-tlenowej (hot corrosion)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral, Wojciech Nowak, Maciej Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral, Daria Serafin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral, Maciej Pytel
Prowadzący grup: Marek Góral, Kamil Ochał, Maciej Pytel, Mateusz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pytel
Prowadzący grup: Maciej Pytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)