Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>ZSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane systemy zarządzania
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot wybierany dla specjalności Nowoczesne technologia materiałowe

Treści kształcenia

- Zarządzanie, funkcje zarządzania, system produkcyjny, uogólniony model systemu produkcyjnego

- Proces produkcyjny (production) i proces wytwórczy (manufacturing), podstawowe elementy wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego, zarządzanie produkcją

- Rozwój współczesnych systemów zarządzania, etapy rozwoju zarządzania produkcją

- Zasady organizacji produkcji, typy produkcji i formy produkcji, modele zarządzania produkcją

- Rozwój informatycznych systemów zarządzania, system informacyjny i informatyczny przedsiębiorstwa, model ZISZ przedsiębiorstwa produkcyjnego

- Informacje i decyzje w procesach zarządzania, korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem systemu ZISZP

- Standaryzowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem

- Standaryzowane systemy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem informacji

- Standaryzowane zintegrowane systemy zarządzania produkcją APICS - MRP, MRP II

- Standaryzowane zintegrowane systemy zarządzania produkcją APICS - ERP/ERPII, CRM, SCM

- Systemy klasy WF, BI, MES, APS, WMS, TMS, YMS, DEM, CMMS

- Charakterystyka zintegrowanego systemu zarządzania MRPII – prognozowanie, planowanie zagregowane

- Charakterystyka zintegrowanego systemu zarządzania MRPII – operatywny plan produkcji, planowanie potrzeb materiałowych, struktura wyrobu,

- Charakterystyka zintegrowanego systemu zarządzania MRPII – planowanie potencjału produkcyjnego, sterowanie realizacją zleceń

- Charakterystyka standaryzowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

- Wprowadzenie do zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP – SAP ERP

- SAP ERP – moduł SD, realizacja procesu biznesowego sprzedaży I dystrybucji

- SAP ERP – moduł MM, zarządzanie gospodarką materiałową

- SAP ERP – moduł MM, zarządzanie gospodarką materiałową

- SAP ERP – moduł PP, zarządzanie procesem produkcyjnym

- SAP ERP – moduł PP, zarządzanie procesem produkcyjnym

- Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko. - Zintegrowane systemy zarządzania - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonom., . - 2011

Joanna Ejdys, Urszula Kobylińska, Agata Lulewicz. - Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy : teoria i praktyka - Białystok : Wydaw.Politech.Białost., . - 2006

Przemysław Lech. - Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II : wykorzystanie w biznesie, wdrażanie - Warszawa : Difin, . - 2003

Władysław Brzozowski, Katarzyna Kowalczyk, Michał Tomaszewski ; red. Zdzisław Kabza. - Zintegrowane systemy zarządzania - Opole : Ofic.Wydaw.Politech.Opol., . - 2002

Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko - Zintegrowane systemy zarządzania - PWE, Warszawa. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

Jerzy Łunarski - Zintegrowane systemy zarządzania : wspomaganie zarządzania systemami standardowymi - Rzeszów : Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz., . - 2011

Literatura uzupełniająca

Piotr Adamczewski. - Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce - Warszawa : Mikom,. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu maszynowego, w tym zarządzania procesami produkcyjnymi oraz jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. wykładegzamin cz. pisemna
Potrafi posługiwać się odpowiednio dobranymi aplikacjami komputerowymi wspomagającymi zintegrowane zarządzanie.projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu maszynowego, w tym zarządzania procesami produkcyjnymi oraz jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.
Potrafi posługiwać się odpowiednio dobranymi aplikacjami komputerowymi wspomagającymi zintegrowane zarządzanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Magdalena Bucior, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Perłowski
Prowadzący grup: Ryszard Perłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Perłowski
Prowadzący grup: Ryszard Perłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Perłowski
Prowadzący grup: Ryszard Perłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)