Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne technologie materiałowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DU>NTM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie materiałowe 1
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obowiązkowy

Treści kształcenia

- Nowoczesne technologie topienia, przetapiania i rafinacji stopów żelaza i metali nieżelaznych

- Technologia tytanu i jego stopów

- Wytwarzanie materiałów metalicznych z udziałem faz międzymetalicznych

- Wytwarzanie materiałów inżynierskich metodami przyrostowymi

- Topienie, przetapianie i rafinacja stopów żelaza i metali nieżelaznych

- Wytwarzanie tytanu i jego stopów

- Przyrostowe technologie wytwarzania - additive manufacturing

- Wytwarzanie materiałów z udziałem faz międzymetalicznych z układu Ti-Al, Ni-Al, Fe-Al

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lis T. - Współczesne metody otrzymywania stali - Wyd. Pol. Śląskiej. - 2000

Bojar Z., Przetakiewicz W. - Materiały metaliczne z udziałem faz międzymetalicznych - BEL Studio, Warszawa. - 2006

Bydałek A. - Podstawy metalurgii w odlewniczych procesach rafinacyjnych - Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego. - 2007

Szkliniaerz W. - Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al - Wyd. Pol. Śląskiej. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Mazurkiewicz J., Szymszak J., Ścierski J. - Podstawy technologii przetwórstwa metali - Wyd. Pol. Śląskiej. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

Oczoś K. E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN. - 2012

Bylica A., Sieniawski J. - Tytan i jego stopy - PWN. - 1985

Literatura uzupełniająca

Łybacki W. - Technologia topienia metali: przewodnik do ćwiczeń laboaratoryjnych - Wyd. Politechniki Poznańskiej. - 1986

Kalisz D. - Modelowanie procesów rafinacji i wprowadzania azotu w stalach elektrotechnicznych - Wyd. Naukowe AKAPIT. - 2012

Grosman F. - Technologia metali - Wyd. Pol. Śląskiej. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna metody topienia, przetapiania i rafinacji stopów żelaza i metali nieżelaznychwykład, ćwiczenia problemoweOcena z projektu
Zna metody wytwarzania i właściwości nowoczesnych materiałów metalicznych z udziałem faz międzymetalicznychwykład, ćwiczenia problemoweOcena z projektu
Zna metody wytwarzania materiałów inżynierskich metodami przyrostowymi wykład, ćwiczenia problemoweOcena z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna metody topienia, przetapiania i rafinacji stopów żelaza i metali nieżelaznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokładnie scharakteryzować metody topienia, przetapiania i rafinacji stopów żelaza i metali nieżelaznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo scharakteryzować metody topienia, przetapiania i rafinacji stopów żelaza i metali nieżelaznych
Zna metody wytwarzania i właściwości nowoczesnych materiałów metalicznych z udziałem faz międzymetalicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokładnie scharakteryzować metody wytwarzania i właściwości nowoczesnych materiałów metalicznych z udziałem faz międzymetalicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo scharakteryzować metody wytwarzania i właściwości nowoczesnych materiałów metalicznych z udziałem faz międzymetalicznych
Zna metody wytwarzania materiałów inżynierskich metodami przyrostowymi nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokładnie scharakteryzować metody wytwarzania i właściwości materiałów inzynierskich metodami przyrostowyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo scharakteryzować metody wytwarzania i właściwości materiałów inzynierskich metodami przyrostowymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Barbara Kościelniak, Andrzej Nowotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Dawid Łagowski, Andrzej Nowotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)