Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria maszyn wirnikowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/B-DI/14>TMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria maszyn wirnikowych
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Maszyny wirnikowe - podział, działanie, definicje. Równania analizy termoaerodynamicznej. Parametry strumienia jako funkcje gazodynamiczne. Sprężarki typu osiowego i promieniowego - cechy konstrukcyjne, zasady działania i zastosowanie. Charakterystyczne prace i sprawności, spręż statyczny i spiętrzenia sprężarki. Schemat, działanie i podstawowe parametry stopnia promieniowego. Kanały wlotowe sprężarki. Analiza pracy wirnika i dyfuzorów sprężarki odśrodkowej. Rotalpia, parametry stanu w przepływie względnym i reakcyjność stopnia.Płaska palisada profilów i trójkąty prędkości strumienia w stopniu osiowym. Podstawowe zależności aerodynamiczne dla palisady. Analiza strat w osiowym stopniu sprężającym.Charakterystyki sprężarek. Przyczyny i skutki zjawiska oderwania wirującego i pompażu. Zespół turbiny - podstawowe równania stopnia. Parametry stopnia osiowego turbiny. Wypływ strumienia z palisady łopatek wieńca dyszowego i wrnikowego stopnia turbiny. Działanie i charakterystyki turbin różnych typów.

- Siły oddziaływania ścianek dyfuzora na strumień. Wyznaczenie parametrów na wejściu na wejściu sprężarki i wyjściu turbiny za pomocą funkcji gazodynamicznych. Parametry strumienia na wylocie wirnika , dyfuzora bezłopatkowego , łopatkowego i kolektora sprężarki promieniowej. Sposoby regulacji sprzarki: nastawne łopatki wlotowego wieńca kierownic, nastawne łopatki wieńców dyfuzorów, układy wielowirnikowe. Wieniec dyszowy i wirnikowy tubiny osiowej - procesy rozprężania.

- Rozkład parametrów kinematycznych na wlocie i wylocie wirnika stopnia osiowego sprężarki. Rozkład parametrów kinematycznych na wlocie i wylocie wirnika stopnia osiowego turbiny. Obliczenie parametrów strumienia w charakterystycznych przekrojach sprężarki promieniowej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Antas S. - Ocena wpływu wybranych metod modyfikacji maszyn wirnikowych turbinowych silników śmigłowych i śmigło - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2006

Witkowski A. - Sprężarki wirnikowe. Teoria, konstrukcja, eksploatacja - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 2004

Biełousow A.N., Musatkin N.F., Radko W.M. - Teoria i rasczot awiaconnych łopatkocznych maszyn - Samarskij Gos. Aerokosm. Inst.. - 2003

Dżygadło Z. i in. - Zespoły wirnikowe silników turbinowych - WKiŁ. - 1982

Cholscewnikow K.W. - Teoria i rasczot awiaconnych łopatkocznych maszyn - Maszynostrojenije, Moskwa. - 1970

Moustapha H., Zelesky M.F., Baines N.C., Japikse D. - Axial and radial turbines - Concepts ETI. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Tuliszka E. - Turbiny cieplne. Zagadnienia termodynamiczne i przepływowe - WNT, Warszawa. - 1973

Tuliszka E. - Sprężarki, dmuchawy i wentylatory - WNT, Warszawa. - 1976

Cholscewnikow K.W., Emin O.M., Mitrochin W.T. - Teoria i rasczot awiaconnych łopatkocznych maszyn - Maszynostrojenije, Moskwa. - 1986

Literatura do samodzielnego studiowania

Dixon S.L. - Fluid mechanics. Thermodynamics of turbomachinery - Pergamon Press Oxford. - 1987

Wilson D. G. - The design of high-efficiency turbomachinery and gas turbines - The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge. - 1984

Cumpsty N.A. - Compressor aerodynamics - Longman Scientifics and Technical, Singapore. - 1989

Literatura uzupełniająca

Japikse D. - Centrifugal compressor design and performance - Concepts ETI. - 1996

Japikse D., Baines N.C. - Interoduction to turbomachinery - Concepts ETI. - 1994

Kruschik J. - Die gasturbine - Springer, Wien. - 1980

Lakshminarayana B. - Fluid dynamics and hest transfer of turbomachinery - Penn State University Press. - 2000

Publikacje naukowe

S. Antas - Exhaust System for Radial and Axial-Centrifugal Compressor with Pipe Diffuser - . - 2019

S. Antas - Rozpylacz pneumatyczny - . - 2019

S. Antas - Rozpylacz pneumatyczny - . - 2017

S. Antas - Metody obliczeń parametrów kolektora stosowane w projekcie koncepcyjnym sprężarki promieniowej - . - 2016

S. Antas - Rozpylacz pneumatyczny - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma znajomość równań analizy termoaerodynamicznej, funkcji gazodynamicznych oraz interpretacji termodynamicznej procesów sprężania i rozprężania. Zna zasadę działania sprężarki promieniowe, osiowe oraz turbiny osiowej. Potrafi określić parametry termiczne i kinematyczne czynnika w poszczególnych elementach stopni maszyn wirnikowych oraz wyznaczyć ich parametry geometryczne. Zna wskaźniki i współczywykład, ćwiczenia, projektyegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu,

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma znajomość równań analizy termoaerodynamicznej, funkcji gazodynamicznych oraz interpretacji termodynamicznej procesów sprężania i rozprężania. Zna zasadę działania sprężarki promieniowe, osiowe oraz turbiny osiowej. Potrafi określić parametry termiczne i kinematyczne czynnika w poszczególnych elementach stopni maszyn wirnikowych oraz wyznaczyć ich parametry geometryczne. Zna wskaźniki i współczynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w 80% osiągnąć prawidłowe wyniki obliczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w 95 - 100% osiągnąć prawidłowe wyniki obliczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Michał Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Michał Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Michał Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Michał Kuźniar, Kamil Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)