Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pokładowe systemy sterowania 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/S-DI/14>PPS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pokładowe systemy sterowania 2
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 6 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-awionika st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Projekt zawiera syntezę struktury i doboru praw sterowania wybrane fazy lotu wykorzystując cztery metody projektowania : charakterystyk logarytmicznych, linii pierwiastkowych, kwadratowego wskaźnika jakości oraz metodę logiki rozmytej

Treści kształcenia

- Wykonać syntezę systemu sterowania w podanej fazie lotu oraz dokonać syntezy prawa sterowania metodami: charakterystyk logarytmicznych, linii pierwiastkowych, przy użyciu kryterium kwadratowego wskaźnika jakości

( zwłaszcza w postaci dyskretnej ) oraz metody logiki rozmytej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bociek S., Gruszecki J. - Układy sterowania automatycznego samolotem - Oficyna Wydawnicza PRz. - 1999

Williams R., Lawrence D.A. - Linear State-Space Control Systems - John Wiley & Sons. - 2007

Piegat A. - Modelowanie i sterowanie rozmyte - Wyd. Exit, Warszawa. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi projektować struktury systemów sterowania projekt indywidualnysprawozdanie z projektu
Potrafi dokonać syntezy algorytmu sterowania samolotemprojekt indywidualnysprawozdanie z projektu
potrafi dokonać weryfikacji wybranego systemu sterowania samolotem z przyjętymi prawami sterowaniaprojekt indywidualnysprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi projektować struktury systemów sterowania nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje umiejętność syntetyzowania struktur systemów sterowania odbiegających od rozwiązań klasycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje umiejętność syntetyzowania struktur systemów sterowania zawierającą innowacyjne metody syntezy
Potrafi dokonać syntezy algorytmu sterowania samolotemnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posługuje się przy syntezie praw sterowania współczesnymi metodami i narzędziami doboru parametrów algorytmów sterowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posługuje się przy syntezie praw sterowania współczesnymi metodami i narzędziami syntezy doboru praw sterowania i ich parametrów
potrafi dokonać weryfikacji wybranego systemu sterowania samolotem z przyjętymi prawami sterowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaproponować metodę oceny jakości systemu zaprojektowanego przyjętymi metodami syntezynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować metodę oceny jakości systemu zaprojektowanego przyjętymi metodami syntezy z uwzględnieniem własnych rozwiązań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki, Dariusz Nowak
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Dariusz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki, Dariusz Nowak
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Dariusz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki, Dariusz Nowak
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Dariusz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Nowak
Prowadzący grup: Dariusz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Nowak
Prowadzący grup: Dariusz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)