Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompozyty polimerowe, nanokompozyty, biokompozyty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/I-DU>KPNB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompozyty polimerowe, nanokompozyty, biokompozyty
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mech. i bud.maszyn-inżynieria medyczna, st. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Moduł dostarcza wiedzy na temat rodzajów, metod otrzymywania i właściwości kompozytów, nanokompozytów oraz biokompozytów polimerowych

Treści kształcenia

- Definicja kompozytów, biokompozytów i nanokompozytów polimerowych. Polimery stosowane jako osnowa w kompozytach biokompozytach i nanokompozytach. Rodzaje i charakterystyka włókien stosowanych do wzmocnienia w kompozytach. Kompozyty polimerowe: włókniste, proszkowe, warstwowe i hybrydowe, wybrane metody wytwarzania kompozytów polimerowych w skali jednostkowej i wielkoseryjnej. Biokompozyty - rodzaje, właściwości, zastosowanie. Nanokompozyty - metody wytwarzania. Rodzaje nanonapełniaczy.

- Formowanie polimerowych kompozytów włóknistych z wykorzystaniem technologii vacuum bagging i infuzji. Otrzymywanie nanokompozytów z osnową termoplastów. Otrzymywanie sztywnych pianek poliuretanowych na bazie surowców odnawialnych. Badanie właściwości użytkowych kompozytów, nanokompozytów i biokompozytów polimerowych. Oznaczanie palności hybrydowych kompozytów epoksydowych z dodatkiem antypirenów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

E. Hałasa, M. Heneczkowski - Wprowadzenie do inżynierii termoodpornych materiałów polimerowych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2007

Boczkowska A., Kapuściński J., Lindemann Z., Witemberg-Perzyk D., Wojciechowski S. - Kompozyty. Wydanie II zmienione - Oficyna Wydawnicza PW Warszawa . - 2003

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie. Tom 2 - WNT, Warszawa . - 1996

German J. - Podstawy mechaniki kompozytów - Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków . - 1996

Hyla I. - Elementy mechaniki kompozytów - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice . - 1995

Praca zbiorowa pod red. Leszka Wojnara - Struktura i właściwości kompozytów na osnowie termoplastów - Politechnika Krakowska, Kraków . - 2005

K. Kurzydłowski, M. Lewandowska - Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne, funkcjonalne - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2011

Heneczkowski M., Oleksy M. - Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych - Politechnika Rzeszowska. - 2014

S. Kuciel, H. Rydarowski, - Biokompozyty z surowców odnawialnych - Politechnika Krakowska. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ochelski ST - Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych - WNT, Warszawa . - 2004

J. Śleziona - Podstawy technologii kompozytów - WPŚ Gliwice,. - 1998

K. Kurzydłowski, M. Lewandowska - Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne - PWN. - 2011

Grażyna Jankowska, Władysław Przygocki, Andrzej Włochowicz - Palność polimerów i materiałów polimerowych - WNT Warszawa. - 2007

Pod redakcją Bolesława Jurkowskiego i Henryka Rydarowskiego - Materiały polimerowe o obniżonej palności - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego. - 2012

Boczkowska A., Krzesiński G. - Kompozyty i techniki wytwarzania - WNT. - 2016

Literatura do samodzielnego studiowania

Artykuły w czasopismach polimerowych (np. POLIMERY), dostępnych w czytelni PRz - - . -

Artykuły w czasopismach polimerowych (np. Kompozyty), dostępnych w czytelni PRz - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę na temat otrzymywania i właściwości kompozytówwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, raport pisemny, obserwacja wykonawstwa
Ma umiejętność prezentowania wyników analizy właściwości kompozytów polimerowych i potrafi przygotować raport.laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, raport pisemny, obserwacja wykonawstwa
Rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy o nowe i unowocześnione metody otrzymywania materiałów polimerowych.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, raport pisemny, obserwacja wykonawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Mariusz Oleksy, Rafał Oliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Mariusz Oleksy, Rafał Oliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)