Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oprzyrządowanie technologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-DI>OT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oprzyrządowanie technologiczne
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-komp. wspom. wytwarzanie, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Obowiązkowy dla specjalności Komputerowo wspomagane wytwarzanie

Treści kształcenia

- Omówienie tematyki zajęć, literatura. Oprzyrządowanie technologiczne – podział, zalety stosowania, zagadnienia bazowania i oznaczania elementów ustalających i mocujących. Przegląd obrabiarek ze zwróceniem uwagi na wyposażenie standardowe i specjalne oraz opis konstrukcji stołów i wrzecion. Rozwiązania konstrukcyjne stołów i końcówek wrzecion obrabiarek. Elementy uchwytów obróbkowych, zasady ustalania, ustalanie płaszczyznami. Ustalanie powierzchniami walcowymi zewnętrznymi i wewnętrznymi, powierzchniami kształtowymi. Elementy mocujące uchwytów, zamocowania gwintowe, klinowe, mimośrodowe i krzywkowe. Elementy ustalające i prowadzące narzędzia, elementy i mechanizmy podziałowe. Uniwersalne oprzyrządowanie technologiczne, automatyzacja oprzyrządowania, uniwersalne przyrządy składane UPS, systemy pozycjonujące. Systemy mocowania narzędzi, kompleksowe systemy budowy maszyn.

- Omówienie cech uchwytów specjalnych, prezentacja uchwytów. Omówienie ogólnych zasad projektowania uchwytów obróbkowych, przedstawienie przykładu praktycznego. Wydanie tematów projektów. Bieżąca konsultacja zagadnień występujących w trakcie projektowania.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Feld Mieczysław - Uchwyty obróbkowe - WNT, Warszawa. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dobrzański Tadeusz - Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktora - WNT, Warszawa. - 1987

Skoczylas Leszek - Symbolika pomocy warsztatowych w dokumentacji technologicznej procesów obróbki skrawaniem - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

- Katalogi oprzyrządowania - . -

Literatura uzupełniająca

Praca zbiorowa - Poradnik inżyniera: Obróbka skrawaniem t.2 - WNT, Warszawa . - 1993

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zdobywa pogłębioną wiedzę dotyczącą różnorodności oprzyrządowania technologicznego. Zna budowę i zasady konstrukcji uchwytów obróbkowych.WykładZaliczenie w formie pisemnej lub ustnej
Potrafi zaprojektować uchwyt specjalny umożliwiający realizację procesu obróbkiZajęcia projektowePrezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę związaną z zagadnieniami wytwarzania części maszyn oraz niezbędnym do ich wykonania wyposażeniem. Ma wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej, rozwiązaniami konstrukcyjnymi narzędzi skrawających i ściernych oraz stosowanymi uchwytami obróbkowymi. Zna zasady konstrukcji uchwytów obróbkowych, ich elemety składowe i potrafi je właściwie wykorzystać
Potrafi posługiwać się wybranymi aplikacjami komputerowymi wspomagającymi projektowanie (CAD) w projektowaniu oprzyrządowania . Potrafi przy projektowaniu elementów uchwytów obróbkowych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne i wyciągać stąd poprawne wnioski. Potrafi zaprojektować uchwyt obróbkowy, zgodnie z zadaną specyfikacją, przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Damian Basara, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Damian Basara, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Damian Basara, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Damian Basara, Krystyna Skoczylas, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)