Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Programowanie obróbki kompletnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O/S-DU>POK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obróbki kompletnej
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot wybieralny dla specjalności: Programowanie i automatyzacja obróbki.

Treści kształcenia

- Wytyczne i założenia przy programowaniu obróbki kompletnej. Maszyny przeznaczone do obróbki kompletnej.

- Programowanie toru ruchu narzędzia w układzie sterowania SINUMERIK 840D.

- Zaawansowane funkcje sterowania ruchem narzędzia w układzie SINUMERIK 840D.

- Programowanie standardowych cykli dla układu sterowania SINUMERIK 840D.

- Programowanie programowanie cykli specjalnych przeznaczonych dla obrabiarek do obróbki kompletnej na przykładzie obrabiarki STAM MC 726/MT wyposażonej w układ sterowania SINUMERIK 840D.

- Programowanie operacji cztero i pięcio osiowych w układzie sterowanie SINUMERIK 840D.

- Opracowanie technologii wykonania części na obrabiarce przeznaczonej do obróbki kompletnej.

- Opracowanie programu technologicznego wykonania części przeznaczonego na obrabiarkę do obróbki kompletnej STAMA MC 726/MT.

- Wdrożenie opracowanego programu NC.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Siemens AG - Milling with SINUMERIK 5-axis machining. - Siemens. - 2009

Siemens AG - Job Planning, Programming Manual. - Siemens. - 2010

Stryczek Roman, Pytlak Bogusław - Elastyczne Programowanie Obrabiarek. - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2011

Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL - Projektowanie Procesów Technologicznych Na Obrabiarki Sterowane Numerycznie. - Bielsko-Biała. - 1995

Literatura do samodzielnego studiowania

Siemens AG - Short Guide Programming. - Siemens. - 2000

Publikacje naukowe

J. Burek; T. Rydzak; A. Szajna - Wpływ kąta pochylenia osi trzpieniowej diamentowej ściernicy kulistej na chropowatość powierzchni - . - 2018

J. Burek; T. Rydzak; A. Szajna - Wpływ zmiany orientacji osi narzędzia oraz kierunku jego prowadzenia w obróbce powierzchni swobodnej na chropowatość powierzchni - . - 2018

J. Burek; J. Lisowicz; T. Rydzak; A. Szajna - Dokładność i chropowatość powierzchni po pięcioosiowym szlifowaniu ściernicą kulistą - . - 2017

J. Burek; J. Lisowicz; T. Rydzak; A. Szajna - Problemy kształtowania ubytkowego materiałów kompozytowych – rozwiązania oferowane przez firmy narzędziowe - . - 2017

J. Burek; J. Lisowicz; T. Rydzak; A. Szajna - Programowanie cyklu przechwytu przedmiotu wraz z jego odcięciem dla centrum obróbkowego  - . - 2017

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi zaprogramować obróbki tokarskie i frezarskie na centrum obróbczym.laboratoriumsprawozdanie z projektu
Posiada wiedzę na temat strategii programowania obróbki kompletnej oraz posiada poglądową wiedzę o różnych kinematykach obrabiarek do obróbki kompletnej.laboratoriumsprawozdanie z projektu
Potrafi zaprogramować podstawowe operacje 4 i 5 osiowe w kontekście pracy pozycjonowanej i ciągłej.laboratoriumsprawozdanie z projektu
Potrafi wykonać programy działające w trybie wielokanałowym układu sterowania.laboratoriumsprawozdanie z projektu
Potrafi programować cykle specjalne stosowane na obrabiarkach przeznaczonych do obróbki kompletnej.laboratoriumsprawozdanie z projektu
Potrafi opracować proces produkcyjny typowej części na obrabiarce przeznaczonej do obróbki kompletnej.laboratoriumsprawozdanie z projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gdula
Prowadzący grup: Michał Gdula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gdula
Prowadzący grup: Michał Gdula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gdula
Prowadzący grup: Michał Gdula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gdula
Prowadzący grup: Michał Gdula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rydzak
Prowadzący grup: Tomasz Rydzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)