Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O-DI>SD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia związany jest z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zasad pisania prac dyplomowych. Moduł kształcenia obejmuje najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w budowie maszyn technologicznych i ich programowania.

Treści kształcenia

- Wymagania formalne i redakcyjne pracy dyplomowej. Struktura treści i podział rozdziałów w zależności od rodzaju pracy (konstrukcyjna, technologiczna, badawcza).

- Współczesne konstrukcje i technologie w budowie maszyn technologicznych. Współczesne konstrukcje i technologie w budowie napędów i sterowań maszyn technologicznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Burek J. - Poradnik dyplomanta - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2001. -

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Honczarenko - Obrabiarki sterowane numerycznie - WNT, Warszawa . - 2008

J. Honczarenko - Elastyczna automatyzacja wytwarzania - WNT, Warszawa. - 2000

J. Kosmol - Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem - WNT, Warszawa. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w budowie maszyn technologicznych i ich programowania konwersatoriumreferat ustny, aktywność na zajęciach
Posiada umiejętność przygotowania i prezentacji ustnej szczegółowych zagadnień dotyczących budowy i programowania maszyn technologicznychseminariumprezentacja ustna
Posiada umiejętności odnośnie właściwego podziału treści pracy dyplomowej oraz poprawnego doboru i wykorzystania materiału źródłowego.kowersatoriumreferat ustny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w budowie maszyn technologicznych i ich programowania
Posiada umiejętność przygotowania i prezentacji ustnej szczegółowych zagadnień dotyczących budowy i programowania maszyn technologicznych
Posiada umiejętności odnośnie właściwego podziału treści pracy dyplomowej oraz poprawnego doboru i wykorzystania materiału źródłowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat, Marek Magdziak, Łukasz Żyłka
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marek Magdziak, Łukasz Żyłka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Babiarz, Anna Bazan, Witold Habrat, Marek Magdziak, Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka
Prowadzący grup: Robert Babiarz, Anna Bazan, Witold Habrat, Marek Magdziak, Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Babiarz, Anna Bazan, Michał Gdula, Marcin Płodzień
Prowadzący grup: Robert Babiarz, Anna Bazan, Michał Gdula, Marcin Płodzień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)