Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O-DI>TOnOCNC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia obróbki na obrabiarkach CNC
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dotyczy technologii obróbki na obrabiarkach CNC.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do technologii obróbki na obrabiarkach CNC

- Omówienie warunków produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia obrabiarek CNC

- Etapy projektowania procesu technologicznego dla potrzeb obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC)

- Dokumentacja technologiczna, elektroniczne bazy danych, komputerowo wspomagane projektowanie procesów technologicznych

- Dobór warunków obróbki: materiały obrabiane, narzędzia i parametry istotne podczas projektowania procesów technologicznych realizowanych na obrabiarkach CNC

- Dobór warunków obróbki: strategie obróbkowe stosowane podczas obróbki na obrabiarkach CNC

- Uruchamianie procesu technologicznego opracowanego głównie na obrabiarki sterowane numerycznie (CNC), analiza procesu, poprawa procesu

- Zapoznanie się z programami oraz narzędziami do komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych

- Opracowanie własnego procesu technologicznego z zastosowaniem dostępnych środków technologicznych i narzędzi informatycznych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Feld M. - Technologia budowy maszyn. - PWN, Warszawa. - 2000

- Poradnik obróbki skrawaniem. - SANDVIK Coromant, SANDVIK POLSKA Sp. z o.o, Warszaawa. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Habrat W., Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora., Wyd. KaBe, Krosno, 2015 - - . -

- Katalogi narzędzi firmy SANDVIK Coromant - SANDVIK POLSKA Sp. z o.o, Warszaawa. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

- Poradnik obróbki skrawaniem., SANDVIK Coromant, SANDVIK POLSKA Sp. z o.o, Warszaawa - . - 2010

Literatura uzupełniająca

www. sandvik. coromant. com/ pl - - . -

Publikacje naukowe

A. Bełzo; L. Skoczylas; R. Wdowik - Application of CAD modelling in preparation of a grinding wheel used in shaping of a worm thread outline - . - 2020

A. Bełzo; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik - Technological process planning focused on complex manufacturing processes of the digital era - . - 2020

B. Álvarez; M. Magdziak; J. Misiura; R. Ratnayake ; G. Valiño; R. Wdowik; M. Żółkoś - Digitization Methods of Grinding Pins for Technological Process Planning - . - 2020

A. Keprate; C. Ratnayake; R. Wdowik - Architecture for Digital Spare-Parts Library: Use of Additive Layer Manufacturing in the Petroleum Industry - Springer. - 2019

R. Ratnayake ; R. Wdowik - Collaborative Technological Process Planning with 5G Mobile Networks and Digital Tools: Manufacturing Environments’ Perspective - Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). - 2019

R. Ratnayake ; R. Wdowik - Open Access Digital Tools’ Application Potential in Technological Process Planning: SMMEs Perspective - Springer. - 2019

S. Świrad; R. Wdowik - Application of focus-variation technique in the analysis of ceramic chips - . - 2019

S. Świrad; R. Wdowik - Determining the effect of ball burnishing parameters on surface roughness using the Taguchi method - . - 2019

W. Habrat; C. Ratnayake; J. Świder; R. Wdowik; M. Żółkoś - Surface Quality Analysis After Face Grinding of Ceramic Shafts Characterized by Various States of Sintering - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2019

C. Borsellino; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik - Application of process parameters in planning and technological documentation: CNC machine tools and CMMs programming perspective - . - 2018

R. Wdowik - Measurements of surface texture parameters after ultrasonic assisted and conventional grinding of carbide and ceramic samples in selected machining conditions - . - 2018

J. Misiura; G. Valiño; R. Wdowik; P. Zapico - Non-contact measurement of grinding pins by means of a 2D laser micrometer - . - 2017

M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik - Measurements of Surface Texture Parameters After Ultrasonic Assisted and Conventional Grinding of ZrO2 Based Ceramic Material Characterized by Different States of Sintering - . - 2017

M. Magdziak; R. Wdowik - Comparison of Selected Methods of Probe Radius Correction Based on Measurements of Ceramic Workpieces - . - 2017

C. Ratnayake; R. Wdowik - A robust design based methodology for investigation of optimal parameters' combination in ultrasonic assisted face grinding - IEEE. - 2016

M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik - Wstępne badania czołowego szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym ceramiki korundowej po wstępnym spieczeniu - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie technologii obróbki na obrabiarkach CNC.Wykład.Zaliczenie cz. pisemna.
Posiada umiejętności dotyczące pogłębionej analizy i projektowania procesów technologicznych obróbki na obrabiarki CNC.Laboratorium.Zaliczenie cz. praktyczna.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada uporządkowaną wiedzę o możliwościach technologicznych obrabiarek CNC i ich wpływie na programowanie obróbki oraz zakres przygotowania technologii.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie analizy technologiczności obrabianych przedmiotów i przydatności obrabiarek CNC do ich obróbki.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą opracowania ramowego procesu technologicznego i kolejności operacji oraz zabiegów na obrabiarkach CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie doboru narzędzi, oprawek i warunków skrawania oraz opracowania dokumentacji technologicznej.
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą programowania technologii w systemach CAD/CAM.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie przygotowania obrabiarek CNC do pracy.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie uruchamiania programów obróbki na obrabiarkach CNC.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Artur Szajna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Artur Szajna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Artur Szajna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Artur Szajna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Artur Szajna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)