Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy i centra obróbkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O-ZU>SiCO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy i centra obróbkowe
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł składa się z zajęć wykładowych oraz zajęć laboratoryjnych.

Treści kształcenia

- Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie i centrów obróbkowych. Możliwości technologiczne i konfiguracje kinematyczne centrów obróbkowych: Osie sterowane. Układy napędowe. Układy pomiaru położenia i przemieszczenia. Prowadnice. Magazyny narzędzi.

- Systemy wspomagające wytwarzanie stosowane w centrach obróbkowych: Podnoszące jakość i wydajność procesu; Nadzorujące; Poprawiające komfort pracy operatora; Zwiększające możliwości technologiczne.

- Nowoczesne układy sterujące obrabiarek CNC

- Podstawy zastosowania systemów CAD/CAM w przygotowaniu obróbki kompletnej części. Etapy modelowania CAD dla potrzeb obróbki CAM. Etapy programowania CAD/CAM. Konfiguracja układu OUPN. Symulacja programu. Postprocessing.

- Charakterystyka modelowania w środowisku CAD/CAM. Etapy modelowania części osiowosymetrycznych dla potrzeb obróbki CAM

- Programowanie podstawowych operacji obróbkowych częsci walcowych w systemie CAM. Konfiguracja układów współrzędnych. Ustawianie półfabrykatu. Dobór i konfiguracja narzędzi tokarskich.

- Programowanie obróbki części walcowych w systemie CAM. Obróbka kompletna części. Programowanie wielu zamocowań. Tworzenie nowych narzędzi w systemie CAM. Symulacja programu.

- Modelowanie części do obróbki frezarskiej w systemie CAD. Konfiguracja układów współrzędnych. Ustawianie części oraz definiowanie półfabrykatu.

- Programowanie operacji frezarskich w systemie CAM. Tworzenie narzędzi frezarskich w systemie CAM. Symulacja programu. Postprocessing

- Zaliczenie.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jerzy Honczarenko - Elastyczna automatyzacja wytwarzania - WNT. - 2000

Jerzy Honczarenko - Obrabiarki sterowane numerycznie - WNT. - 2009

Witold Habrat - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC - Wydawnictwo KaBe. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Instrukcje obsługi maszyn CNC i urządzeń pomiarowych. - . -

Literatura uzupełniająca

Jan Kosmol - Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem - WNT. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę w zakresie systemów i centrów obróbkowych oraz zna podstawowe możliwości zastosowania systemów CAD/CAM w programowaniu obróbki.wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna zagadnienia ustawiania i eksploatacji obrabiarek CNC i  centrów obróbkowych.laboratoriumobserwacja wykonawstwa, zaliczenie cz. pisemna
Zna podstawowe możliwości zastosowania urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w zautomatyzowanej produkcji.laboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę w zakresie systemów i centrów obróbkowych oraz zna podstawowe możliwości zastosowania systemów CAD/CAM w programowaniu obróbki.
Zna zagadnienia ustawiania i eksploatacji obrabiarek CNC i  centrów obróbkowych.
Zna podstawowe możliwości zastosowania urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w zautomatyzowanej produkcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Paweł Sułkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Paweł Sułkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)