Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane systemy CAD/CAM 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O-ZU>ZSCAD/CAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane systemy CAD/CAM 2
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 4 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawowe wiadomości z zakresu modelowania powierzchniowego CAD.

- Opracowanie powierzchniowych i hybrydowych modeli 3D różnych wyrobów z wykorzystaniem krzywych 3D.

- Opracowanie powierzchniowych i hybrydowych modeli 3D różnych wyrobów z wykorzystaniem powierzchni swobodnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Krzysztof Augustyn - NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC - HELION. - 2009

SIEMENS - Dokumentacja programu NX - . -

Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL - PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE - Bielsko-Biała. - 1995

Dariusz Jóźwiak, Marcin Antosiewicz - NX Podstawy modelowania. Synchronous i Realize Shape. - CAMDivision. - 2014

Dariusz Jóźwiak - NX Projektowanie form wtryskowych - CAMDivision. - 2014

Marcin Antosiewicz - NX Projektowanie tłoczników wielotaktowych. - CAMDivision. - 2014

Podręcznik napisany pod redakcją Krzysztofa Augustyna. - NX CAM Virtual Machine. Podręcznik programisty CNC. - CAMDivision. - 2016

Piotr Menchen, Adam Budzyński - NX 8.5 Ćwiczenia - GMSystem. -

Piotr Menchen - NX 9.0 Ćwiczenia - GMSystem. -

Literatura do samodzielnego studiowania

- Instrukcje producenta ze strony internetowej: industry.siemens.com - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada uporządkowaną wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania powierzchniowego i hybrydowego CAD.projekt indywidualnyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi za modelować geometrię części obrabianej na podstawie dokumentacji technicznej.
Potrafi zaprogramować tor ruchu narzędzia dla frezarek wyposażonych w trzy osie sterowane numerycznie.
Potrafi zaprogramować tor ruchu narzędzia dla frezarek wyposażonych w cztery lub pięć osi sterowanych numerycznie.
Potrafi zweryfikować wykonany program na sterowniku obrabiarki numerycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Szajna, Piotr Żurek
Prowadzący grup: Artur Szajna, Piotr Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Szajna
Prowadzący grup: Artur Szajna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)