Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość materiałów 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>WyMa2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość materiałów 2
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 4 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono tresci i efekty ksztalcenia oraz forme i warunki zaliczenia przedmiotu

Treści kształcenia

- Równanie różniczkowe linii ugięcia belki zginanej, wyznaczanie przemieszczeń belek – metoda analityczna

- Linie ugięcia belek: metoda analityczna – sposób Clebscha

- Metoda analityczno-wykreślna (momentów wtórnych).

- Wyboczenie sprężyste prętów prostych – wzór Eulera, warunki brzegowe, smukłość. Wyboczenie niesprężyste – wzory Tetmajera i Johnsona-Ostenfielda.

- Metody energetyczne, energia sprężysta w prętach rozciąganych, skręcanych i zginanych, energia sprężysta od sił tnących. Siły uogólnione i uogólnione współrzędne – układy Clapeyrona, Twierdzenie Castigliano

- Wzór Wereszczagina, metoda Maxwella-Mohra, wyznaczanie przemieszczeń belek

- Zasada najmniejszej pracy Menabrei, równania Maxwella-Mohra, wyznaczanie reakcji w belkach statycznie niewyznaczalnych

- Zasada najmniejszej pracy Menabrei, równania Maxwella-Mohra, wyznaczanie reakcji w belkach statycznie niewyznaczalnych

- Ramy płaskie - wyznaczanie sił wewnętrznych

- Ramy plaskie zamkniete

- Ramy symetryczne i antysymetryczne

- Zastosowanie metod energetcznych do rozwiazywania ukladow ramowch

- Zastosowanie metody sil do rowiazywania ukladow ramowych

- Równanie trzech momentów

- Wytrzymałość złożona

- Metoda analityczno-wykreślna (momentów wtórnych)

- Wyboczenie sprężyste prętów prostych.

- Równanie trzech momentów.

Metoda Maxwella-Mohra, wyznaczanie przemieszczeń belek.

- Zasada najmniejszej pracy Menabrei, równania Maxwella-Mohra, wyznaczanie reakcji w belkach statycznie niewyznaczalnych

- Ramy ściśle płaskie statycznie wyznaczalne

- Ramy ściśle płaskie statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne

- Ramy zamknięte

- Statyczna próba rozciągania,

Ścisła próba rozciągania

- Statyczna próba ściskania, próba udarności

- Badania twardości metali

- Tensometria oporowa

- Tensometria optyczna

- Modelowe badania elastooptyczne

- Zailczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Niezgodzinki, T. Niezgodzinski - Wytrzymałość materiałów - WNT Warszawa. - 1997

Antoni .Jakubowicz, Zbigniew Orłoś - Wytrzymałość Materiałów - Wdawnictwo Nukowo Techniczne. - 1984

M. Bijak-Żochowski, A. Jaworski, G. Krzesiński, T. Zagrajek - Wytrzymałość konstrukcji - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2004

Charles D.Bruch, P.E - Strength Of Materials For Tchnology - John Wiley & Sons, Inc. - 1978

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Zadania z wytrzymałości materiałó - WNT. - 1997

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Wzory, wykresy i tablice wytrzymałośćiowe - WNT. - 1996

M. Kopkowicz - Wytrzymałość materiałów - laboratorium - Oficyna wydawnicza PRz. - 2006

Andrzej Boruszak, Ryszard Sygulski, Kazimierz Wrzesniowski - Wytrzymalosc materialow doswiadczalne metody badan - Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. - 1984

Literatura do samodzielnego studiowania

Z.Brzoska - Wytrzymałość materiałów - PWN. - 2000

Krzystof J. Kurzydlowski - Mechanika Mateialow - Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. - 1993

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałówwykladegzamin pisemny
Posiada umiejętności w zakresie obliczeń wytrzymałościowych elementarnych przypadków struktur nośnychcwiczenia rachukoweegzamin pisemny
Umiejętność korzystania z katalogów i normcwiczenia rachukowe, laboratoriumegzamin piemny
Posiada umiejętność prowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych, zgodnie z obowiązującymi normami.cwiczenia laboratoryjnezalczenie

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada ugruntowana wiedze w zakresie przedmiotu uzupelniona wiadomosciami z zalecanej literaturynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada poszerzna z zakresu przedmiotu po przeprowadzonych samodzilenych studiach zalecanej literatury
Posiada umiejętności w zakresie obliczeń wytrzymałościowych elementarnych przypadków struktur nośnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umiejętność rozwiązywania przykładów o podwyższonym stopniu trudnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umiejętność rozwiązywania przykładów o wysokim stopniu trudności, wymagającą studiów zalecanej literatury
Umiejętność korzystania z katalogów i normnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
laboratoriumnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mazurek
Prowadzący grup: Arkadiusz Bednarz, Monika Lubas, Przemysław Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Święch
Prowadzący grup: Monika Lubas, Łukasz Święch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mazurek
Prowadzący grup: Arkadiusz Bednarz, Monika Lubas, Przemysław Mazurek, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mazurek
Prowadzący grup: Radosław Kołodziejczyk, Monika Lubas, Przemysław Mazurek, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Lis, Przemysław Mazurek, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)