Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa integracja produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/A-ZU>KomIntPro
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa integracja produkcji
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarz. i inż. produkcji-automatyzacja produkcji, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł składający się z zajęć wykładowych i laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania CAD/CAM. Umożliwia poznanie elementarnych zasad wymiany informacji w komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu ze szczególnym uwzględnieniem programowania CAD/CAM

Treści kształcenia

- Struktura komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM)

- Podstawy cyfrowego zapis geometrii oraz przetwarzania informacji pomiędzy elementami komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM)

- Wymiana informacji pomiędzy elementami komputerowo zintegrowanego wytwarzania

- Integracja i agregacja systemów CAD/CAM

- Wprowadzenie do programowania automatycznego CAD/CAM

- Tworzenie i korzystanie z baz wiedzy technologicznej w komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu

- Wprowadzenie do obsługi systemów komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM)

- Podstawy programowania automatycznego obrabiarek CNC. Struktura. Wymiana informacji w zintegrowanych systemach CAD/CAM

- Wymiana informacji w środowiskach programowych na bazie systemów różnych producentów. Modele krawędziowe. Modele powierzchniowe. Modele bryłowe. Modele tworzone w oparciu o różne jądra modelowania (Parasolid, ACIS)

- Tworzenie i korzystanie z baz wiedzy technologicznej w komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Przybylski W. Deja M. - Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Materiały przygotowane przez prowadzącego - . -

- Katalogi narzędziowe - . -

Literatura uzupełniająca

Przybylski W, Deja M. - Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2007

Habrat W. - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora - Wydawnictwo KaBe Krosno. - 2007

Augustyn K. - EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania - Wydawnictwo Helion, Gliwice. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania komputerowo zintegrowanego wytwarzania oraz integracji i agregacji systemów CAD/CAMwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna
Posiada umiejętność podstawowej wymiany informacji pomiędzy systemami CAD a wybranym systemem komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Posiada umiejętność programowania procesu obróbki w systemie komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) z użyciem zintegrowanych lub zewnętrznych baz danymlaboratoriumobserwacja wykonawstwa
Ma wiedzę i umiejętności w zakresie programowania automatycznego prostych elementów geometrycznych wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania komputerowo zintegrowanego wytwarzania oraz integracji i agregacji systemów CAD/CAM
Posiada umiejętność podstawowej wymiany informacji pomiędzy systemami CAD a wybranym systemem komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM)
Posiada umiejętność programowania procesu obróbki w systemie komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) z użyciem zintegrowanych lub zewnętrznych baz danym
Ma wiedzę i umiejętności w zakresie programowania automatycznego prostych elementów geometrycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Piotr Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)