Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie CAD/CAM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/A-ZU>ProCADCAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie CAD/CAM
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarz. i inż. produkcji-automatyzacja produkcji, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł składający się z zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania CAD/CAM.

Treści kształcenia

- Przygotowanie modeli 2D/3D przedmiotów obrabianych i półfabrykatów. Wymiana informacji pomiędzy modułami CAD/CAM

- Programowanie cykli frezowania 3-osiowego.

Definiowanie torów ruchu narzędzi dla zadanych geometrii. Definicja geometrii obróbki Definiowanie cykli obróbkowych

frezowania.

- Programowanie cykli frezowania 3-osiowego w wielu zamocowaniach

- Programowanie cykli wiertarskich

- Programowanie obróbki pozycjonowanej

- Programowanie cykli frezotokarskich

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Krzysztof Augustyn - NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC - HELION. - 2009

SIEMENS - Dokumentacja programu NX - . -

Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL - PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE - Bielsko-Biała. - 1995

Dariusz Jóźwiak, Marcin Antosiewicz - NX Podstawy modelowania. Synchronous i Realize Shape. - CAMDivision. - 2014

Dariusz Jóźwiak - NX Projektowanie form wtryskowych - CAMDivision. - 2014

Marcin Antosiewicz - NX Projektowanie tłoczników wielotaktowych. - CAMDivision. - 2014

Podręcznik napisany pod redakcją Krzysztofa Augustyna. - NX CAM Virtual Machine. Podręcznik programisty CNC. - CAMDivision. - 2016

Piotr Menchen, Adam Budzyński - NX 8.5 Ćwiczenia - GMSystem. -

Piotr Menchen - NX 9.0 Ćwiczenia - GMSystem. -

Literatura do samodzielnego studiowania

- Instrukcje producenta ze strony internetowej: industry.siemens.com - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada uporządkowaną wiedzę i umiejętności w zakresie automatycznego programowania cykli frezarskich oraz umiejętności symulacji opracowanych programów w systemie CAM.Laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętność podstawowej obsługi wybranego systemu CAD/CAM w zakresie przygotowania modeli geometrycznych przedmiotu obrabianego i półfabrykatu.
Posiada umiejętność definicji i symulacji torów ruchu narzędzi w systemie CAD/CAM dla toczenia 2-osiowego
Posiada podstawową umiejętność definicji i symulacji torów ruchu narzędzi w systemie CAD/CAM dla toczenia z dodatkowymi osiami C i Y
Posiada umiejętność definicji i symulacji torów ruchu narzędzi w systemie CAD/CAM dla frezowania 3-osiowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rydzak
Prowadzący grup: Tomasz Rydzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)