Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>Mat Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące:

budowy wewnętrznej materiałów – struktury krystalicznej, budowy fazowej, mikrostruktury,

mechanizmów umocnienia stopów metali,

podstawowych materiałów konstrukcyjnych – stopów na osnowie żelaza (stal, staliwo, żeliwo), aluminium i miedzi oraz materiałów niemetalicznych – polimerów, ceramiki i kompozytów.

Treści kształcenia

- Budowa wewnętrzna materiałów, struktura krystaliczna metali

- Materiały inżynierskie - metale, polimery, ceramika, kompozyty – wpływ budowy wewnętrznej na charakterystyczne właściwości; obszary zastosowania

- Warunki pracy i mechanizmy zużycia i niszczenia materiałów: pękanie kruche i ciągliwe, zmęczenie cieplne i mechaniczne, pełzanie, korozja i zużycie tribologiczne

- Właściwości mechaniczne materiałów - zasady doboru materiałów inżynierskich

- Odkształcenie plastyczne i mechanizmy umocnienia stopów metali.

- Techniczne stopy żelaza: stal niestopowa i stopowa, staliwo, żeliwo

- Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stopów metali metodami technologicznymi – przeróbka plastyczna, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna

- Stopy metali nieżelaznych

- Materiały spiekane i ceramiczne, materiały polimerowe i kompozytowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

K. Przybyłowicz - Metaloznawstwo - WNT Warszawa. - 2007

J. Sieniawski, A. Cyunczyk - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

J. Sieniawski, A. Cyunczyk - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

J. Sieniawski, A. Cyunczyk - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Sieniawski (red.) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

L.A. Dobrzański - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT Warszawa. - 2006

M. Blicharski - Inżynieria materiałowa. Stal. - WNT, Warszawa. - 2010

Literatura uzupełniająca

S. Prowans - Struktura stopów - PWN Warszawa. - 2000

L.A. Dobrzański - Metalowe materiały inżynierskie - WNT, Warszawa. - 2009

M.F. Ashby, D.R.H. Jones - Materiały inżynierskie - WNT, Warszawa. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi scharakteryzować elementy budowy wewnętrznej materiałów, ich związek z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i technologicznymi oraz oddziaływanie procesów technologicznych na budowę wewnętrzną i właściwości stopów metaliwykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, egzamin cz. pisemna
Posiada wiedzę na temat podstawowych grup materiałów konstrukcyjnych w zakresie kształtowania ich mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych i technologicznych oraz zasad doboru materiałówwykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, egzamin cz. pisemna
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi scharakteryzować elementy budowy wewnętrznej materiałów, ich związek z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i technologicznymi oraz oddziaływanie procesów technologicznych na budowę wewnętrzną i właściwości stopów metalinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi szczegółowo scharakteryzować technologie kształtowania właściwości materiałów inżynierskich, z uwzględnieniem opisu zjawisk fizycznych i chemicznych, na których się opierająnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dobrać sposób obróbki w celu otrzymania materiału o określonych właściwościach dla konkretnych zastosowań.Potrafi uzasadnić zastosowanie określonych materiałów i procesów technologicznych w przykładowych elementach konstrukcyjnych
Posiada wiedzę na temat podstawowych grup materiałów konstrukcyjnych w zakresie kształtowania ich mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych i technologicznych oraz zasad doboru materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnić zakres zastosowania poszczególnych materiałówinżynierskich wykazując związki między ich właściwościami a warunkami pracy elementów maszyn i szybkością ich zużycianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna podstawowe kryteria i sposoby doboru materiałów inżynierskich i umie je zastosować w rozwiązywaniu prostych zagadnień technicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Patrycja Wierzba, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.