Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZI>BOp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów czwartego semestru

Treści kształcenia

- Podstawy teoretyczne programowania liniowego, przykłady liniowych zadań decyzyjnych, metoda geometryczna rozwiązywania zadań programowania liniowego

- Metoda simpleks, dualizm i parametryzacja w programowaniu liniowych, programowanie nieliniowe

- Model matematyczny zadania transportowego, dopuszczalne rozwiązania bazowe, algorytm rozwiązania zagadnienia transportowego

- Optymalizacja dyskretna: metoda podziału i ograniczeń, metoda odcięć, metody przybliżone, problem komiwojażera

- Analiza sieciowa przedsięwzięć, elementy programowania dynamicznego, optymalizacja wielokryterialna

- Metoda geometryczna rozwiązywania zadań programowania liniowego

- Zmiana postaci zadań programowania liniowego, tworzenie zadani dualnego

- Zagadnienie transportowe

- Problem komiwojażera

- Wybrane zagadnienia programowania dynamicznego, metoda ścieżki krytycznej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

E. Ignasiak - Badania operacyjne - PWE, Warszawa. - 1996

M. Siudak - Badania operacyjne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Z.Jędrzejczyk, K. Kukuła, A. Walkosz - Badania operacyjne w przykładach i zadaniach - PWN, Warszawa. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

T. Trzaskalik - Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem - PWE, Warszawa. - 2003

Literatura uzupełniająca

S. Krawczyk - Badania operacyjne dla menedżerów - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. - 1996

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do wspomagania procesu zarządzaniawykładzaliczenie, część praktyczna
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów informacji patentowej, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie dotyczace wspomagania procesu zarządzaniawykład, ćwiczeniazaliczenie, część praktyczna
Potrafi rozwiązać zagadnienia optymalizacji jedno- i wielokryterialnejEgzamin

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do wspomagania procesu zarządzanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotu
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów informacji patentowej, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie dotyczace wspomagania procesu zarządzanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotu
Potrafi rozwiązać zagadnienia optymalizacji jedno- i wielokryterialnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Dominik Czach, Paweł Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus, Sławomir Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus, Sławomir Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus, Sławomir Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus, Sławomir Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)