Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZI>ProInz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie inżynierskie
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 5 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi korzystać z norm technicznych i katalogów branżowych. Rozumie konieczność samokształcenia z zakresu wiedzy technicznej.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna,sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Posiada ogólną wiedzę związaną z budową maszyn oraz kierunkami rozwoju poszczególnych dziedzin techniki.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń elementów maszyn, dobrać odpowiednią metodą obliczeń wytrzymałościowychwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna podstawowe rodzaje połączeń nierozłącznych i rozłącznych w budowie maszyn, sposoby ich doboru oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń. Zna technologię ich wykonaniawykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna elementy służące do przenoszenia mocy i ruchu obrotowego. Potrafi je zaprojektować oraz wykonać ich obliczenia wytrzymałościowe. Potrafi ułożyskować osie i wały maszynowych. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowaniawykład,projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna rodzaje sprzęgieł sztywnych, podatnych, przymusowych. Potrafi dobrać i obliczyć sprzęgła w zależności od wymagań technicznych wykładegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi korzystać z norm technicznych i katalogów branżowych. Rozumie konieczność samokształcenia z zakresu wiedzy technicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Posiada ogólną wiedzę związaną z budową maszyn oraz kierunkami rozwoju poszczególnych dziedzin techniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń elementów maszyn, dobrać odpowiednią metodą obliczeń wytrzymałościowych - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować powyżej 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować powyżej 90% materiału.
Zna podstawowe rodzaje połączeń nierozłącznych i rozłącznych w budowie maszyn, sposoby ich doboru oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń. Zna technologię ich wykonania - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować powyżej 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować powyżej 90% materiału.
Zna elementy służące do przenoszenia mocy i ruchu obrotowego. Potrafi je zaprojektować oraz wykonać ich obliczenia wytrzymałościowe. Potrafi ułożyskować osie i wały maszynowych. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowania - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować powyżej 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować powyżej 90% materiału.
Zna rodzaje sprzęgieł sztywnych, podatnych, przymusowych. Potrafi dobrać i obliczyć sprzęgła w zależności od wymagań technicznych - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Warchoł
Prowadzący grup: Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Warchoł
Prowadzący grup: Piotr Połowniak, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Warchoł
Prowadzący grup: Piotr Połowniak, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Warchoł
Prowadzący grup: Wojciech Homik, Piotr Połowniak, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Warchoł
Prowadzący grup: Piotr Połowniak, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)