Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Telematyka w transporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DI>TelTra
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Telematyka w transporcie
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmiot 5 sem.- transport-diag. i eksploatacja poj. samochodowych, st.I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach zajęć student(ka) poznaje urządzenia i systemy telematyki stosowane w transporcie. Student(ka) poznaje fizyczne i techniczne podstawy dotyczące funkcjonowania urządzeń i systemów telematyki w transporcie oraz problemy związane z ich eksploatacją.

Treści kształcenia

- Pojęcie telematyki w transporcie

- Przykładowe rozwiązania z zakresu telekomunikacji, informatyki oraz układów automatycznego sterowania stosowane bądź możliwe do zastosowania i skutecznego wspomagania transportu.

- Systemy transmisji i przetwarzania danych

- Urządzenia służące do pomiaru prędkości pojazdów

- Zaawansowane techniki wizyjne oraz układy sztucznej widzialności

- Systemy osłony meteorologicznej.

Adaptacyjne tablice i znaki.

- Satelitarne systemy pozycjonowania

- Monitorowanie natężenia ruchu oraz stanu środowiska. Idea zintegrowanych systemów pomiaru, przesyłania i kontroli parametrów ruchu, inteligentne systemy zarządzania ruchem.

- Badanie radiowych układów transmisji danych

- Monitorowanie urządzeń pomiarowych poprzez sieć transmisji danych

- Rejestracja i analiza danych z odbiornika GPS

- Bezprzewodowa transmisja audio i wideo

- Zastosowanie reflektora i kamery podczerwieni, termowizja

- Systemy osłony meteorologicznej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Norris M. - Teleinformatyka - WKiŁ, Warszawa. - 2002

Januszewski J. - GPS, globalny system pozycyjny - PWN, Warszawa. - 2007

Siergiejczyk M. - Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu - Ofic.Wydaw.Politech.Warsz. - 2009

Rosiński A. - Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu - Ofic.Wydaw.Politech.Warsz.. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Januszewski J. - GPS, globalny system pozycyjny - PWN, Warszawa. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Mohinder S. i inni - , Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration - Wiley, New Jersey. - 2007

Mikulski, J. ed - Advances in transport systems telematics - WKiŁ. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia i terminy związane z telematyką. Posiada podstawowe wiadomości na temat typowych rozwiązań i systemów z zakresu telematyki transportu (w szczególności: systemy teletransmisji danych i obrazu, kamery wizyjne, urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów/obiektów, systemy nawigacji satelitarnej, systemy osłony meteorologicznej).wykładzaliczenie cz. pisemna
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze telematyki transportu. Potrafi rozwiązywać proste zadania inżynierskie z zakresu doboru elementów systemu telematyki.wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi na podstawie dokumentacji zintegrować, uruchomić i obsłużyć wybrany, prosty system dla potrzeb telematyki transportu, składający się z gotowych modułów funkcjonalnych (w szczególności: systemy teletransmisji danych i obrazu, kamery wizyjne, urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów/obiektów, systemy nawigacji satelitarnej, systemy osłony meteorologicznej)laboratoriumobserwacja wykonawstwa, sprawozdanie
Potrafi współpracować w małym zespole wykonując proste pomiary i eksperymenty obejmujące urządzenia z zakresu telematyki transportu (w szczególności: systemy teletransmisji danych i obrazu, kamery wizyjne, urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów/obiektów, systemy nawigacji satelitarnej, systemy osłony meteorologicznej)laboratoriumobserwacja wykonawstwa, sprawozdanie
Rozumie potrzebę systematycznej pracy w celu zdobywania wyższych kompetencji zawodowychlaboratoriumna bieżąco w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia i terminy związane z telematyką. Posiada podstawowe wiadomości na temat typowych rozwiązań i systemów z zakresu telematyki transportu (w szczególności: systemy teletransmisji danych i obrazu, kamery wizyjne, urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów/obiektów, systemy nawigacji satelitarnej, systemy osłony meteorologicznej)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze telematyki transportunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Potrafi na podstawie dokumentacji zintegrować, uruchomić i obsłużyć wybrany, prosty system dla potrzeb telematyki transportu, składający się z gotowych modułów funkcjonalnych (w szczególności: systemy teletransmisji danych i obrazu, kamery wizyjne, urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów/obiektów, systemy nawigacji satelitarnej, systemy osłony meteorologicznej)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Potrafi współpracować w małym zespole wykonując proste pomiary i eksperymenty obejmujące urządzenia z zakresu telematyki transportu (w szczególności: systemy teletransmisji danych i obrazu, kamery wizyjne, urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów/obiektów, systemy nawigacji satelitarnej, systemy osłony meteorologicznej)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Rozumie potrzebę systematycznej pracy w celu zdobywania wyższych kompetencji zawodowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Damian Kordos, Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Damian Kordos, Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Damian Kordos, Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)