Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek kosztów działań logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DU>RKDLo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów działań logistycznych
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Obowiązkowy dla programu

Treści kształcenia

- Pojęcie, rodzaje, funkcje i założenia rachunku kosztów logistyki. Klasyfikacja kosztów w logistyce. Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza w logistyce. Budżetowanie i kontrola kosztów w logistyce. Prowadzenie oceny procesów logistycznych.

- Analiza kosztów. Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza w logistyce. Prowadzenie oceny procesów logistycznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Skoczylas K. - Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów . - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Śliwczyński B. - Controlling w zarządzaniu logistyką - WSL, Poznań . - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Twaróg J. - Koszty logistyki przedsiębiorstw - . ILiM, Poznań . - 2003

Literatura uzupełniająca

Twaróg J., - Mierniki i wskaźniki logistyczne - ILiM, Poznań . - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna terminologię oraz zasady rachunku kosztów logistykiwykładzaliczenie cz. ustna
Ma umiejętność prowadzenia analiz i oceny poziomu kosztów oraz ich wykorzystania w procesie decyzyjnym, jak również ich ewidencjićwiczenia rachunkowezaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna terminologię oraz zasady rachunku kosztów logistykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna nowoczesne rachunki kosztównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi stworzyć i wykorzystać rachunek kosztów w zarządzaniu jednostką
Ma umiejętność prowadzenia analiz i oceny poziomu kosztów oraz ich wykorzystania w procesie decyzyjnym, jak również ich ewidencjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przeprowadzić budżetowanie kosztów logistykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeprowadzić controlling logistyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zimon
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny, Grzegorz Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nakonieczny
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nakonieczny
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nakonieczny
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nakonieczny
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)